Hyödynnä sähköisen viestinnän sanastoja

Sähköisen viestinnän alalla syntyy uusia käsitteitä lähes päivittäin. Uusien palvelujen ja tekniikoiden tullessa kansalaisten arkeen on tärkeää sopia käytettävistä termeistä. Alan toimijoiden yhteistyöllä on tuotettu sanastoja, joiden sisältämät käsitteet on tallennettu myös kaikkien käyttäjien saataville Sanastokeskus TSK:n julkiseen termipankkiin.

Yhteisesti sovituilla ja systemaattisesti laadituilla sanastoilla on paljon hyötyjä. Niiden avulla voidaan

  • välttyä väärinymmärryksiltä
  • säästää huomattavia määriä aikaa ja rahaa
  • tukea eri osapuolten välistä viestintää
  • tukea monikielistä viestintää
  • tukea säädös- ja määräysvalmistelua
  • tukea kansalaisten itsenäistä tiedonhankintaa.

Yleensä sanastojen sisältämille käsitteille annetaan suomenkieliset termisuositukset ja niille termivastineet ruotsiksi ja englanniksi. Määritelmät ja huomautukset annetaan suomeksi. Sanastojen laadintaan osallistuu kohdealan asiantuntijoita, terminologeja ja muita kielen ammattilaisia. Lisäksi sanastot lähetetään julkiselle lausuntokierrokselle, jolloin muutkin kuin sanastohankkeen työryhmässä mukana olevat toimijat voivat kommentoida niitä.

Viestintäviraston terminologiaryhmän aloitteesta on tuotettu seuraavat sanastot:

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva

Päivitetty 08.12.2015

LinkedIn Print