Matkaketjujen hankinta helpoksi

Viestintävirasto on mukana mahdollistamassa liikkumispalveluiden uusia hankintatapoja, joissa kokonaisen matkaketjun hankinta onnistuu yhden luukun periaatteella.

Uusi liikennepalvelulaki velvoittaa liikennealan palveluntarjoajat tarjoamaan tiedot palveluistaan konekielisesti luettavassa muodossa sekä avaamaan lippujärjestelmiensä myyntirajapinnan. Tämä mahdollistaa sen, että asiakkaan valitsema palveluntarjoaja voi muodostaa kuljetuspalvelujen aikataulu- ja reittitietojen pohjalta eri matkavaihtoehtoja ja tarjota niitä asiakkaalle sekä toimittaa asiakkaalle tämän valitseman matkaketjun edellyttämät liput.

Yhteishankkeella edistetään matkaketjujen toteutumista

Liikenne- ja viestintäministeriön asettamassa Lippu-hankkeessa pohditaan yhteistyössä kolmen viraston voimin (Viestintävirasto, Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto) rajapintamäärittelyjä ja käytännesääntöjä, joilla mahdollistetaan sujuva tietojen siirto ja yhteistyö toimijoiden välillä.

Vuoden 2017 alkupuolen sidosryhmätapaamisissa kartoitimme kotimaan liikennetoimijoiden näkemyksiä matkaketjuajatteluun. Hankkeen alkuvaiheessa konsulttiyritys Valor Oy kartoitti kansainväliset matkaketjuhankkeet.

Konsulttiyritys Solita Oy:n kanssa määrittelemme parhaillaan toimijoiden välillä eri käyttötapauksissa siirtyviä tietovirtoja. Niiden pohjalta laaditaan rajapintasuositukset, jotka sisältävät vähimmäisvaatimukset rajapintatoteutuksille ja tietosisällöille. Teknisen rajapinnan lisäksi toimijoiden tulee sopia monista muista yhteistyöhön liittyvistä asioista - sopimusten laatimisen tueksi hankkeessa laaditaan käytännesäännöt.

Hankkeessa on olennaista saada alan toimijoiden näkökannat valmisteluun mukaan. Tätä tarkoitusta varten hankkeessa on perustettu avoin verkosto, joka kokoontuu parin kuukauden välein. Muutoin tietoa välitetään sähköpostilistan kautta. Verkostossa on yli 130 henkilöä noin 70 eri organisaatiosta. Toistaiseksi verkosto on kokoontunut kaksi kertaa - jälkimmäinen kokous järjestettiin pääosin työpajamuotoisena. Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi elokuun lopulla.

Matkaketjut osana suurempaa kokonaisuutta

Digitalisaation myötä liikkuminenkin muuttuu palveluksi (MaaS, Mobility as a Service). Liikkuminen palveluna on laaja kokonaisuus, johon Lippu-hankkeessa käsiteltävät matkaketjut liittyvät pienenä, mutta olennaisena osana. Asiakkaan kannalta matkaketjumalli helpottaa matkojen suunnittelua ja säästää aikaa. Tulevaisuudessa yhä useampia palveluita, myös muita kuin liikkumispalveluita, kootaan asiakkaille tarjottaviksi palvelupaketeiksi. Kokonaisten palvelupakettien tarjoaminen asiakkaille lisää palveluiden houkuttavuutta ja tuo sitä kautta lisää asiakkaita kaikille paketeissa mukana oleville palveluntarjoajille.

Lisätietoa Lippu-hankkeesta ja alan toimijoiden verkostosta on hanke-sivuilla.

Kirjoittaja on Viestintäviraston lippu-hankkeen hankekoordinaattori

Asiasanat: Tietoturva , Liikkumispalvelu , Lippujärjestelmä , Matkaketju , Matkustusoikeus , Saatavuus , Toimivuus , Verkosto , Blogit

LinkedIn Print