Lippu liikuttaa alan toimijoita

Viestintäviraston, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin yhteisessä Lippu-hankkeessa laadimme liikkumispalveluiden tarjoajien välisten lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapintojen teknisiä määrittelyitä. Lisäksi laadimme käytännesääntöjä, joita toimijat voivat hyödyntää toteuttaessaan liikennepalvelulain mukaista periaatetta matkaketjun matkustusoikeuksien hankinnasta yhden toimijan kautta, ns. yhden luukun periaate.

Hankkeen kiireinen syksy käynnistyi verkostokokouksella Viestintävirastossa 31.8. Kokouksessa lähes 70 henkilöä oli kuulemassa ja esittämässä näkemyksiään hankkeen syksyn tehtävistä ja työohjelmasta. On hienoa huomata, että hanke kiinnostaa ja innostaa toimijoita yhteistyöhön.

Toimijoiden toivotaan osallistuvan aktiivisesti määrittelytyöhön

Alan toimijoille avoimessa verkostossa on mukana yli 150 henkilöä 80 organisaatiosta. Verkoston sähköpostilistalla, verkkosivulla ja verkostokokouksissa tiedotetaan hankkeen yleistilanteesta. Projektiryhmässä näemme kuitenkin tärkeäksi saada toimijat vahvemmin mukaan määrittelytyöhön, jotta lopputulokset hyödyttäisivät mahdollisimman hyvin erilaisia ja erikokoisia liikkumispalveluiden tarjoajia.

Osallistumalla aktiivisesti työhön toimija saa toisaalta ajantasaista tietoa siitä, mihin hankkeessa ollaan päätymässä ja toisaalta näin pääsee myös vaikuttamaan lopputulokseen omien näkemystensä kannalta optimaalisempaan suuntaan. Elokuun verkostokokouksessa toimijoille esiteltiin sekä määrittelyiden tilanne että menettelyt, joilla toimijoilla on mahdollisuus päästä aktiivisemmin vaikuttamaan niiden valmisteluun.

Tarjolla on työkaluja rajapintamäärittelytyöhön osallistumiseen

Hankkeessa laaditaan rajapintamäärittelyt, joissa otetaan huomioon kertalippu, häiriötilanne matkaketjussa, esteettömyysasiat sekä joukkoliikenteen kausilippu. Määrittelyt mahdollistavat yhden tavan toteuttaa toimijoiden välinen rajapinta. Toimijat voivat keskinäisellä sopimuksellaan kuitenkin sopia myös muunlaisen rajapinnan käyttöönotosta.

Määrittelyiden jatkokehittämistä varten on otettu käyttöön sähköiset työkalut toimijoiden välisen keskustelun mahdollistamiseen ja määrittelyluonnosten versionhallintaan. Tiedot siitä, miten työkalut saa käyttöönsä, on jaettu verkoston jakelulistalla. Toivomme, että mahdollisimman moni rajapintamäärittelyitä omassa organisaatiossaan käsittelevä toisi asiantuntemuksensa myös hankkeen käyttöön.

Käytännesääntöjen työpajoissa pääsee vaikuttamaan lopputulokseen

Käytännesäännöt tulevat sisältämään muun muassa suosituksia toimijoiden välisistä hyvistä käytännöistä, joita kahdenvälisten sopimusten laadinnassa kannattaa ottaa huomioon.

Elokuun verkostokokouksessa esiteltiin käytännesääntöjen ensimmäinen luonnos sekä syksyn valmisteluprosessi. Syksyn kuluessa järjestetään neljä toimijoiden työpajaa, joissa käsitellään eri aihealueita. Käytännesääntöjen valmistelun tueksi hankitaan myös konsulttiselvitys.

Käytännesääntötyön tavoitteena on laatia suosituksia, joita kaikki liikkumispalveluiden tarjoajat voisivat hyödyntää. Toimijoilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen osallistumalla aktiivisesti syksyn työpajoihin.

Lisätietoa Lippu-hankkeesta on verkoston www-sivuilla. Sieltä voi katsoa myös elokuun verkostokokouksen esitykset sekä syksyn verkostokokousten ja käytännesääntötyöpajojen ajankohdat.

Kirjoittaja on Viestintäviraston Lippu-hankkeen hankekoordinaattori

Asiasanat: Tietoturva , Liikkumispalvelu , Lippujärjestelmä , Matkaketju , Matkustusoikeus , Saatavuus , Toimivuus , Verkosto , Blogit

LinkedIn Print