Televisiomaksuvelvollisuus on päättynyt 2013

Televisiomaksuvelvollisuus on päättynyt. Yleisradio Oy:n toiminta rahoitetaan 1.1.2013 lukien yleisradioverolla, jonka perii Verohallinto.

Lisätietoja yleisradioverosta saa Verohallinnon internetsivuilta www.vero.fi.

Viestintävirasto palautti liikaa maksettuja tv-maksuja ja maksamattomien tv-maksujen perintää jatkettiin 31.12.2014 asti.

Erääntyneiden televisiomaksujen perinnästä luovuttiin vuoden 2015 alusta, sillä perinnästä aiheutuvat kustannukset nousivat maksuista saatavia tuloja suuremmiksi.

Vuoden 2015 alusta lähtien palauttamatta jääneet maksut tuloutetaan valtion televisio- ja radiorahastoon.

Yhteydenotot sähköpostilla tv-maksu.info(at)ficora.fi.

Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta 

Asiasanat: Televisio

Päivitetty 31.05.2018

LinkedIn Print