Televisio- ja radiopalvelumarkkinoiden sääntely

Viestintävirasto on määritellyt televisio- ja radiopalvelujen tukkumarkkinat ennakkosääntelyn piiriin kuuluviksi merkityksellisiksi markkinoiksi. Kilpailuoikeudellinen sääntely ei yksinään riitä turvaamaan näiden markkinoiden toimivuutta ja tehokkuutta.

Televisio- ja radiopalveluihin sisältyvät antennipaikkaan ja -kapasiteettiin pääsy sekä niiden liitännäistoiminnot, televisiolähetyspalvelut ja valtakunnalliset radiolähetyspalvelut. Antennipaikka ja -kapasiteettipalvelut mahdollistavat kilpaileville lähetyspalvelun tarjoajille pääsyn maanpäällisen lähetysverkon ytimeen. Lähetyspalvelujen tukkutuotteet puolestaan mahdollistavat televisio- ja radio-ohjelmatoimijoille ohjelmien lähettämisen loppuasiakkaille maanpäällisissä televisio- ja radiolähetysverkoissa.

Viestintävirasto on analysoinut televisio- ja radiopalvelujen tukkumarkkinoiden kilpailutilanteen ja arvioinut markkinoiden sääntelytarpeen viimeksi vuonna 2015. Markkina-analyysin perusteella Viestintävirasto on antanut huomattavan markkinavoiman (HMV) päätöksen Digita Networks Oy:lle (jälj. Digita) ja asettanut siinä Digitalle velvollisuudet, jotka ovat tarpeen kilpailun edistämiseksi ja kilpailun esteiden poistamiseksi.

Digitalla on HMV-päätöksen perusteella velvollisuus vuokrata päälähetysasemiltaan antennipaikkoja ja -kapasiteettia sekä niiden liitännäistoimintoja, kuten laitetilaa. Antennipaikan vuokrauksesta Digita saa periä enintään Viestintäviraston määrittämän enimmäishinnan. Antennikapasiteettia ja liitännäispalveluja Digitan on vuokrattava kustannussuuntautuneella hinnalla ja syrjimättömästi.

Televisiolähetyspalveluja Digitalla on velvollisuus tarjota kustannussuuntautuneella hinnalla ja syrjimättömästi kaikissa sen UHF-lähetysverkon kanavanipuissa. Valtakunnallisten radiolähetyspalvelujen osalta Digitalle on asetettu ainoastaan velvollisuus hinnaston ja toimitusehtojen julkaisemiseen.

Televisio- ja radiopalveluja koskeva markkina-analyysi ja HMV-päätös

Asiasanat: Radio , Televisio , Markkinat

Päivitetty 03.03.2016

LinkedIn Print