Televisio- ja radiotoiminnan harjoittaminen ja lähetysverkkojen tarjoaminen

Televisio- ja radiosisältöjä voi tarjota ja lähetysverkkotoimintaa harjoittaa joko toimiluvan nojalla tai ilmoituksenvaraisesti. TV- ja radiolähettimet tarvitsevat lisäksi Viestintävirastolta radioluvan.

Yleisradiolla on erityinen oikeus harjoittaa julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaa ilman toimilupaa. Kaupalliset tv-yhtiöt tarvitsevat ohjelmistotoimiluvat kanavanipuissa välitettäville ohjelmistoilleen.

Ohjelmistotoimilupa ja verkkotoimilupa

Televisiotoiminnan harjoittamiseen antennitelevisioverkossa tarvitaan ohjelmistotoimilupa. Ohjelmistotoimilupaa haetaan Viestintävirastolta.

Viestintävirasto myönsi tammikuussa 2017 vuoteen 2027 ulottuvat ohjelmistotoimiluvat DNA:n operoimaan VHF-lähetysverkkoon ja Pohjanmaan alueelliseen UHF-alueen kanavanippuun. Samalla valtioneuvosto myönsi ohjelmistotoimiluvat UHF-verkkoon, jossa lähetyskapasiteettia ei ollut jaettavissa kaikille toimilupia hakeneille. Myönnetyissä toimiluvissa ei yksilöidä kanavanippua, vaan kanavanippujen kapasiteetin puitteissa tv-yhtiöt voivat jakeluoperaattorin kanssa sopia, missä kanavanipussa toimivat ja millaisella peittoalueella heidän ohjelmistoaan välitetään. Asemakohtaiset tiedot ohjelmistoista voi tarkistaa Digitan karttapalvelusta.

Verkkopalvelun tarjoamiseen antennitelevisioverkossa eli käytännössä lähetysverkon operointiin ja sen kapasiteetin myyntiin tarvitaan valtioneuvoston myöntämä verkkotoimilupa.Jos verkkopalvelun tarjoaminen antennitelevisioverkossa on lyhytaikaista, verkkotoimiluvan myöntää Viestintävirasto.

Ohjelmistoluvat Ahvenanmaalla tapahtuvaan toimintaan myöntää maakuntahallitus.

Ilmoitukset ohjelmistotoiminnasta, tilausohjelma- tai maksu-tv-palvelusta sekä teletoiminnasta

Katso ohjeet ja ilmoituslomake

Radiolupa

Radio- ja televisioasema tarvitsee toimiakseen lähettimen. Lähettimen hallussapitoon ja käyttöön tarvitaan radiolupa, jonka myöntää Viestintävirasto. Luvassa määrätään lähetykseen liittyvät radiotekniset parametrit, esimerkiksi maston sijainti, lähetysteho ja antennin korkeus.

Asiasanat: Radio , Televisio

Päivitetty 17.10.2018

LinkedIn Print