Markkinointi, sponsorointi ja tuotesijoittelu

Markkinoinnin on erotuttava muusta radio- ja televisio-ohjelmistosta. Laki säätelee myös mainosten kestoa ja sijoittelua. Viestintävirasto valvoo markkinointia televisiossa, radiossa ja tilausohjelmapalveluissa.

Television ja radion ohjelmatoiminnan harjoittajien on noudatettava sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säännöksiä markkinoinnista.
Markkinointi voi olla luonteeltaan

  • mainontaa
  • teleostoslähetyksiä
  • sponsorointia tai
  • tuotesijoittelua.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 26 luvun tarkoituksena on turvata ohjelmiston eheys sekä erottaa kaupallinen aineisto muusta ohjelmistosta.

Mainonta

Mainonnalla tarkoitetaan tavallisesti maksua tai muuta vastiketta vastaan televisio- ja radiotoiminnassa lähetettävää tiedotetta, ilmoitusta tai muuta viestiä,

  • joka ei ole sponsorointia eikä tuotesijoittelua ja
  • jonka tarkoituksena on edistää mainostajan hyödykkeiden myyntiä tai taloudellista toimintaa harjoittavan mainostajan tunnettuutta.

Mainokset on erotettava muusta ohjelmistosta kuva- tai äänitunnuksella tai kuvatilan jakamisella. Piilomainonta on kielletty.

Laki sähköisen viestinnän palveluista säätelee mainosten ja teleostoslähetysten kestoa ja sijoittelua televisio- ja radio ohjelmistossa.

Mainonnan eettisiä periaatteita ja alaikäisten suojelua koskevien säännösten valvonta kuuluu kuluttaja-asiamiehelle. 

Sponsorointi

Sponsoroinnilla tarkoitetaan sellaista ohjelmien rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen.

Sponsoroitujen ohjelmien alussa tai lopussa on esitettävä selvästi sponsorin nimi tai tunnus.

Sponsoroiduissa ohjelmissa ei saa rohkaista ostamaan sponsorin tuotteita tai palveluja.

Tuotesijoittelu

Tuotesijoittelulla tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai tavaramerkin sijoittamista audiovisuaaliseen ohjelmaan vastiketta vastaan. Tuotesijoittelu on yleensä kiellettyä. Tuotesijoittelu on kuitenkin sallittua elokuvateoksissa, sarjoissa, urheiluohjelmissa ja kevyissä viihdeohjelmissa.


Katsojille on selkeästi ilmoitettava, että ohjelmassa on tuotesijoittelua. Ilmoituksen voi tehdä joko tekstillä tai ohjelmatoimijoiden yhtenäisesti käyttämällä tuotesijoittelutunnuksella.

Suomen neljä suurinta kaupallista televisioyhtiötä (Sanoma Media Finland Oy, MTV Oy, Discovery Networks Finland Oy ja Fox International Channels Finland Oy) ovat ottamassa käyttöön yhteisen tunnuksen tuotesijoittelusta ilmoittamisessa.

Tällä hetkellä tunnus on nähtävissä kyseisten televisioyhtiöiden tuotesijoittelua sisältävissä ohjelmissa yhtäaikaisesti tuotesijoittelusta kertovan tekstin kanssa. Yhtiöiden on tarkoitus luopua tunnuksen ja tekstimuotoisen ilmoituksen rinnakkaisesta esittämisestä 31.1.2016 ja siirtyä tämän jälkeen pelkkään tunnuksen käyttöön.


Viestintävirasto valvoo markkinointia televisiossa ja radiossa

Viestintävirasto seuraa säännöllisillä tutkimuksilla markkinoinnin erotettavuutta, kestoa ja sijoittelua. Virasto myös keskustelee aktiivisesti alan toimijoiden kanssa markkinoinnin säännöistä ja periaatteista.

Asiasanat: Televisio , Määräykset , Ohjeet

Päivitetty 29.05.2018

LinkedIn Print