Televisiolähetysten vastaanotto edellyttää toimivaa sisäverkkoa

Taloyhtiöissä käytetään kiinteistön sisäisiä viestintäverkkoja eli sisäverkkoja televisio- ja radio-ohjelmien välittämiseen kiinteistöjen sisällä. Yleensä nämä palvelut välitetään kiinteistön yhteisantenniverkossa ja -järjestelmässä tai yleiskaapeloidussa sisäjohtoverkossa. Taloyhtiön täytyy huolehtia sisäverkkojen kunnosta, sillä laadukkaat sisäverkot ovat häiriöttömän televisio- ja radiovastaanoton perusta.

Yhteisantenniverkon ja -järjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta määrätään Viestintäviraston määräyksessä 65.

Yhteisantenniverkko

Yhteisantenniverkko on yleensä koaksiaalikaapelein toteutettu verkko, joka muodostuu

  • antennirasioista
  • jaottimista
  • haaroittimista ja
  • jakovahvistimista.

Televisio- ja radiolähetysten vastaanottoon tarkoitettu yhteisantennijärjestelmä koostuu tästä passiivisesta verkosta ja päävahvistimesta, sekä tarvittaessa antenneista.

Yhteisantenniverkon ja -järjestelmän kautta kaikki taloyhtiön asukkaat voivat vastaanottaa joko antenni- tai kaapelitelevisiolähetyksiä sekä radiolähetyksiä. Jos verkko on varustettu paluusuunnalla, pystyvät asukkaat käyttämään myös kaapelimodeemipalveluja.

Yhteisantenniverkon rakennus- ja huoltotyöt

Kaikissa yhteisantenniverkon ja -järjestelmän rakennus- ja uudistustöissä on noudatettava Viestintäviraston määräystä 65. Taloyhtiön on hyvä varmistaa, että yhteisantenniverkon ja -järjestelmän suunnittelija tai asennustöitä suorittava teleurakoitsija tuntee Viestintäviraston määräyksen ja noudattaa työssään sen asettamia velvoitteita.

Viraston määräyksessä 65 määrätään esimerkiksi

  • yhteisantenniverkon ja -järjestelmän rakenteesta,
  • verkon ja järjestelmän tarvitsemista laitetiloista,
  • suorituskyvystä,
  • käytettävistä kaapeleista ja rakenneosista sekä
  • maadoituksista ja potentiaalintasauksista.

Määräys 65 edellyttää, että yhteisantenniverkon ja -järjestelmän rakenteen on oltava asuin-/liikehuoneistokohtainen tähtiverkko. Yhteisantenniverkon ja -järjestelmän on lisäksi mahdollistettava televisio- ja radiokanavien jakelu antennirasioihin taajuusalueella 5–1000 MHz.

Testaus ja dokumentointi on kiinteistön etu

Viestintäviraston määräys 65 asettaa velvoitteet myös yhteisantenniverkon ja -järjestelmän mittauksille sekä verkon ja järjestelmän dokumentoinnille.
Ilman ajantasaista dokumentaatiota verkon ja järjestelmän ylläpito tai mahdollisten vikojen etsimi-nen on usein hankalaa ja kallista.

Asiasanat: Radio , Televisio , Antenni , Kaapeli , Verkot , Määräykset

Päivitetty 07.04.2014

LinkedIn Print