Radio-ohjelmien vastaanotto

Suomessa on kaksi radiotoimijaa, joiden kuuluvuusalueet kattavat lähes koko väestön: Yleisradio ja Radio Nova. Niiden jakelu perustuu korkeissa mastoissa oleviin lähetysantenneihin ja suuriin lähetystehoihin. Lisäksi Suomessa on 5 radioverkkoa, jotka tavoittavat vähintään 75 % väestöstä sekä kymmeniä alueellisia ja paikallisia toimijoita.

Radioasemien määrää on viime vuosina kasvatettu. Kaupallisen radiotoiminnan käynnistyessä vuonna 1985 oli kaupallisilla radioilla käytössään 18 lähetintä. Nyt niillä on käytössään lähes 900 lähetintä. Kun Yleisradion lähettimet lasketaan mukaan, nousee määrä yli 1000:n.

Lähes kaikki radiotoiminta perustuu ULA-taajuuksien ja FM-modulaation käyttöön. Lyhyitä, keskipitkiä ja pitkiä radioaaltoja käyttävä AM-radiotoiminta on loppunut lähes kokonaan, Suomessa on toiminnassa vain lyhytaikaisia AM-radioasemia.

Kuuluvuus peittoalueella

Radioiden kuuluvuusalueiden laskenta perustuu tilanteeseen, jossa vastaanotto tapahtuu lähetysasemaa kohti suunnatulla, katolle asennetulla antennilla. Käytännössä radiot kuuluvat lähes koko peittoalueillaan myös kannettavilla ja autovastaanottimilla. Ne ovat kuitenkin herkempiä esimerkiksi maastoesteistä tai talojen rakenteista johtuvalle signaalin voimakkuuden vaihteluille. Kannettava radio voi toimia hyvin yhdessä huoneessa , mutta seinän takana talon toisella puolella ei kuuluvuus välttämättä olekaan kelvollinen.

Osaa asemista voi kuunnella hyvin kaukana lähettimestä radioaseman varsinaisen kuuluvuusalueen ulkopuolella. Radioiden määrän kasvaessa uudet lähettimet voivat heikentää nykyisten asemien kuuntelumahdollisuutta niiden varsinaisen kuuluvuusalueen ulkopuolella.

Kuuluvuusongelmien ratkaiseminen

Mikäli ollaan halutun lähettimen peittoalueella ja radiovastaanotossa on ongelmia, kannattaa tutustua Viestintäviraston ohjeisiin vastaanoton ongelmien ratkaisemiseksi.

Radiohäiriöt

Tarvittaessa Viestintävirasto selvittää erilaisten radiojärjestelmien tai muiden sähkölaitteiden radiovastaanotolle aiheuttamia häiriöitä.

Asiasanat: Radio , Kuuluvuus

Päivitetty 31.10.2016

LinkedIn Print