Mitä tehdä kun tv ei näy?

Jos televisiokuva ei näy tai kuvassa on häiriöitä, saattaa vika olla joko tv-vastaanottimessa, antennijärjestelmässä, lähetyksessä tai jonkin sähkö- tai radiolaitteen aiheuttamissa häiriössä. Myös ilmakehän ilmiöt voivat aiheuttaa häiriöitä. Huolto- ja muut katkokset lähetyspäässä selviävät antenniverkon tarjoajalta.

Vastaanotto-ongelmien syynä voi olla

 • väärin viritetty vastaanotin
 • ongelmat antennijärjestelmässä
 • lähetysongelmat
 • ulkoinen, jonkin sähkö- tai radiolaitteen aiheuttama radiohäiriö
 • ilmakehän ilmiöiden aiheuttamat häiriöt, ns. "radiokeli".

Mistä apua, jos televisiokuvassa tai äänessä on häiriötä?

Saat apua antenniverkon tarjoajalta

 • lähetysverkkoon
 • antennijärjestelmiin
 • näkyvyys- ja kuuluvuusalueisiin sekä
 • vastaanotto-ongelmiin liittyvissä kysymyksissä.

Digisovittimien ja vastaanottolaitteiden ongelmatilanteissa ja perusasennuksiin liittyvissä kysymyksissä sinua palvelevat laitteen myyjät, valmistajat sekä maahantuojat.

Tietoa lähetysverkkojen häiriötilanteista löytyy Viestintäviraston MONITORi-palvelusta .

Radiokeleihin ei voi varautua ja ne syntyvät yleensä korkeapaineen vallitessa ennakoimatta. Radiokelien aiheuttamia ongelmia ei voida poistaa. Hyvälaatuinen antennijärjestelmä yleensä auttaa sietämään radiokelien aiheuttamia häiriöitä paremmin. Radiokelit esiintyvät yleensä alku tai loppukesästä ja ne voivat kestää muutamasta tunnista useisiin päiviin. Radiokelissä radioaallot etenevät huomattavan paljon pidemmälle kuin normaalitilanteessa. Tällöin kaukaakin tulevat radioaallot voivat sekoittaa vastaanoton ja aiheuttaa ongelmia.

Vastaanotto-ongelmien selvittäminen

 • Tarkista onko naapureilla vastaavia ongelmia. Ellei ole, on todennäköisin syy omissa laitteissa.
 • Varmista, että käytössäsi on oikeanlainen vastaanotin (erillinen sovitin eli boksi tai televisio, jossa on sisäänrakennettu viritin). Laitteen on oltava joko DVB-T- tai DVB-T2-yhteensopiva antennivastaanottoa varten. Mikäli haluamasi ohjelma lähetetään DVB-T2-standardilla (esimerkiksi teräväpiirtolähetykset), on laitteen oltava DVB-T2-kelpoinen.
 • Kokeile vastaanottimen uudelleenkäynnistämistä.
 • Varmista, että digisovittimen kytkennät televisioon ja antennirasiaan ovat oikein.
 • Tarkista, että kaikki laitteet on kytketty sähkörasiaan.
 • Varmista, että television ja digisovittimen liittimet ja liitosjohdot ovat ehjät eikä liitosjohtoja ole taivutettu liian jyrkille mutkille esimerkiksi tilan ahtauden vuoksi.
 • Mikäli digisovittimessa on tulevan signaalin tason näyttö, varmista, että taso on kaikilla kanavanipuilla vähintään 80 % tai värinä ilmoitettuna vihreällä.
 • Joissain tapauksissa kanavien uudelleenvirittäminen saattaa auttaa ongelmaan. Varmista, että kanava, jota yrität katsoa, on varmasti tarjolla lähetinasemalla, jonne vastaanottoantenni on suunnattu.
 • Mikäli kanavat on haettu vastaanottimen automaattihaulla, ei parhaiten näkyvä kanava välttämättä ole virittynyt kanavalistan kärkeen. Tilanteen voi tarkistaa vastaanottimesta. Käsin tehdyllä kanavahaulla päästään useissa tilanteissa automaattista hakua parempaan tulokseen. Kullakin paikkakunnalla parhaiten näkyvät kanavat löytyvät antenniverkkojen tarjoajien nettisivuilta. Ohjeita kanavien virittämiseen löydät oman laitteesi käyttöoppaasta. Jotkin vastaanottimet virittävät kanavat automaattisesti säännöllisin väliajoin, jolloin ongelma saattaa palautua. Tässä tapauksessa toiminto kannattaa ottaa pois päältä, jos se on mahdollista. Ohjeita voi tarvittaessa pyytää laitteen myyjältä.
 • Operaattorit tiedottavat yleensä "radiokelien" aiheuttamista häiriöistä.

Kerrostalojen vastaanotto-ongelmien selvittäminen

Jos televisiokuva ei näy tai kuvassa on häiriötä, kerrostaloasukkaan kannattaa ottaa yhteyttä kiinteistön isännöitsijään. Jos muillakin kiinteistön asukkailla on antenni-tv-vastaanotossa vastaavia häiriöitä, vika saattaa olla talon antennijärjestelmässä, yhteisantenniverkossa tai antenneissa.

Pientalojen vastaanotto-ongelmien selvittäminen

Jos televisiokuva ei näy tai kuvassa on häiriötä, pientaloasukkaan kannattaa ottaa yhteyttä alueelliset olosuhteet tuntevaan antenniurakoitsijaan. Urakoitsijalta kannattaa tiedustella arviota antennijärjestelmän kunnostustarpeesta ja antenni-tv-vastaanoton parantamisesta. Urakoitsijalta kannattaa pyytää myös alustava hinta-arvio antennijärjestelmän kunnostamisesta ja uusimisesta. Tarkempi hinta-arvio edellyttää urakoitsijan käyntiä asennuspaikalla.

Jos haluat itse suorittaa pientalosi perustarkastukset, tarkista kaikki antennin kaapelien liitännät. Mastovahvistinta käytettäessä saattaa sen vahvistus olla säädetty tarpeettoman suureksi, jolloin häiriötilanteessa ongelma voi poistua vahvistusta pienentämällä.

Jos antenni-tv-vastaanotto edellyttää antenniurakoitsijan tarkempaa apua, kannattaa sopia antenniurakoitsijan käynnistä asennuspaikalla sekä mahdollisesta mittauksesta, sen dokumentoinnista ja muista tarvittavista toimenpiteistä. Alueelliset olosuhteet tunteva, ammattitaitoinen antenniurakoitsija pystyy tekemään ehdotuksen antenni-tv-vastaanoton järjestämisestä.

A- ja B-kanavanippujen peittoalue on koko maa. Jos antenniurakoitsija havaitsee vastaanotto-olosuhteiden olevan sellaiset, ettei A- ja B-kanavanippujen vapaasti vastaanotettavilta kanavilta saada kunnollista televisiokuvaa vastaanotetuksi, urakoitsija ilmoittaa Digitalle katvealueesta. Digita järjestää tarvittaessa Canal Digitalilta satelliittivastaanottimen ja siihen maksuttoman katseluun oikeuttavan kortin.

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry

Urakoitsija.fi

Radiohäiriöt

Ellei vastaanottojärjestelmästä löydy vikaa, saattaa kyseessä olla ulkoinen häiriö eli niin sanottu radiohäiriö. Tällaisen häiriön aiheuttajaa kannattaa etsiä omasta kiinteistöstä kytkemällä sähkölaitteita vuorotellen pois päältä, kunnes syy joko löytyy tai varmistuu, ettei häiriö tule omasta kiinteistöstä.

Tavallisimpia vastaanoton ulkoisten häiriöiden syitä ovat joka omat tai lähinaapurien sähkölaitteet. Tilanteen arvioimiseksi kannattaa pientaloissa ottaa yhteyttä suoraan antenniurakoitsijaan ja kerrostaloissa isännöitsijään. Tarvittaessa Viestintävirasto auttaa ongelman selvittämisessä. Tätä varten virasto tarvitsee

 • vastaanottopaikan tarkan osoitteen
 • kuvauksen antennijärjestelmästä
 • tiedot millä kanavilla häiriö ilmenee
 • tiedon milloin häiriö alkoi ja
 • jos häiriö on satunnainen, tietoja häiriön tyypillisistä esiintymisajankohdista.

Hyvälaatuinen kuva edellyttää kunnollista antennijärjestelmää.

Tee radiohäiriöilmoitus yhteydenottolomakkeella


Katso myös:

Antennitelevisio pientaloille
Antennitelevisio taloyhtiöille
Radiohäiriöt

Asiasanat: Televisio , Antenni , Näkyvyys , Viat ja häiriöt , Ohjeet

Päivitetty 29.09.2017

LinkedIn Print