Mitä tehdä kun kuva ei näy?

Jos kaapelitelevision kuva ei näy tai kuvassa on häiriöitä, saattaa vika olla joko päätelaitteessa (eli erillisessä digisovittimessa tai televisiossa, jossa on sisäänrakennettu viritin) tai yhteisantenniverkossa. Tilanteen saattaa aiheuttaa myös ulkoinen, jonkin sähkö- tai radiolaitteen aiheuttama radiohäiriö. Mikäli naapureilla ei vastaavia ongelmia ole, on todennäköisin syy omissa laitteissa.

Kaapelitelevision vastaanotto-ongelmien syyt voivat johtua

 • digisovittimesta
 • kytkennöistä
 • yhteisantenniverkosta
 • huollosta
 • muutostyöstä
 • häiriöstä verkkopalvelussa
 • jonkin toisen sähkö- tai radiolaitteen aiheuttamasta radiohäiriöstä.

Hyvälaatuinen kaapeli-tv-vastaanotto edellyttää kunnollista yhteisantenniverkkoa ja -järjestelmää. Lisätietoja hyvästä vastaanottojärjestelmästä saat Viestintäviraston ohjeista taloyhtiöille.

Mistä apua, jos televisiokuvassa tai äänessä on häiriötä?

Kaapeli-tv-lähetysten vastaanottoon liittyvissä kysymyksissä saat apua omalta kaapeli-tv-operaattoriltasi. Digisovittimien ja vastaanottolaitteiden ongelmatilanteissa ja asennuksiin liittyvissä kysymyksissä palvelevat laitteen myyjät, laitevalmistajat sekä maahantuojat.

Tarkistuslista vastaanotto-ongelmien selvittämiseksi

 • Tarkista onko naapureillasi vastaavia ongelmia. Jos ei ole, on todennäköisin syy omissa laitteissa.
 • Varmista, että käytössäsi on oikeanlainen digisovitin. Kaapeli-tv-verkon lähetysten vastaanottamiseen tarvitaan DVB-C-vastaanotin.
 • Varmista, että digisovittimen kytkennät televisioon ja yhteisantenniverkkoon ovat oikein ja kaikki laitteet on kytketty sähkörasiaan.
 • Varmista, että television ja digisovittimen liittimet ja liitosjohdot ovat ehjät eikä liitosjohtoja ole taivutettu liian pieneen tilaan.
 • Tarkista kaapeli-tv-operaattoriltasi, onko tv-palvelussa meneillään jokin huolto, muutostyö tai häiriö, josta vastaanotto-ongelma voisi johtua. Tiedon siitä, minkä operaattorin verkosta lähetykset vastaanotetaan, saat kiinteistön isännöitsijältä.
 • Jos tv-vastaanoton häiriöt eivät poistu omien laitteiden ja asennusten tarkastuksen jälkeen ja kyseessä ei ole tilapäinen huolto, muutostyö tai häiriö verkossa, ota yhteyttä kiinteistön isännöitsijään. Isännöitsijän taas kannattaa olla yhteydessä kiinteistön tv-palvelujen tarjoajaan, jonka kanssa tv-vastaanoton ongelmat voidaan ratkoa.
 • Jos kaapeli-tv-operaattorin kanssa muodostuu epäilys, että vika on kiinteistön yhteisantenniverkossa tai -järjestelmässä, kannattaa isännöitsijän kääntyä ammattilaisen puoleen.

Antenniurakoitsijoiden yhteystietoja löytyy esimerkiksi Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry:n verkkosivuilta ja urakoitsija.fi -verkkosivulta.

Joskus vastaanotto-ongelmien syynä on radiohäiriöt

Ellei vastaanottojärjestelmästä löydy vikaa, saattaa kyseessä olla ulkoinen häiriö, niin sanottu radiohäiriö. Tällaisen häiriön aiheuttajaa kannattaa etsiä omasta kiinteistöstä kytkemällä sähkölaitteita vuorotellen pois päältä, kunnes syy joko löytyy tai varmistuu, ettei häiriö tule omasta kiinteistöstä.

Tavallisimpia vastaanoton ulkoisten häiriöiden syitä ovat joka omat tai lähinaapurien sähkölaitteet. Tilanteen arvioimiseksi kannattaa pientaloissa ottaa yhteyttä suoraan antenniurakoitsijaan ja kerrostaloissa isännöitsijään. Tarvittaessa Viestintävirasto auttaa ongelman selvittämisessä. Tätä varten Viestintävirasto tarvitsee

 • vastaanottopaikan tarkan osoitteen
 • kuvauksen antennijärjestelmästä
 • tiedot millä kanavilla häiriö ilmenee
 • tiedon milloin häiriö alkoi ja
 • jos häiriö on satunnainen, tietoja häiriön tyypillisistä esiintymisajankohdista.

Tietoa kaapelitelevisioverkkoon testatuista päätelaitteista

Asiasanat: Televisio , Kaapeli , Viat ja häiriöt , Ohjeet

Päivitetty 06.03.2013

LinkedIn Print