Viestintäalaa tutkitaan säännöllisesti

Viestintävirasto laatii ja teettää vuosittain viestintäalaa koskevia erilaisia tutkimuksia, kuten esimerkiksi audiovisuaalisten palvelujen sekä tele- ja postipalvelujen käyttö- ja laatututkimuksia, mainosaikatutkimuksia sekä tutkimuksia televisio-ohjelmien eurooppalaisuudesta.

Alla olevaan listaan on koottu Viestintäviraston uusimmat tutkimukset. Linkkien takana ovat myös samaan tutkimussarjaan liittyvät vanhemmat tutkimukset.