Luvanvaraiset elinkeinoelämän yhteiskäyttökanavat koko Suomen alueella

Yhteiskäyttökanavilla toimivien radiolähettimien käyttöön on hankittava Viestintäviraston myöntämä radiolupa. Kanavat on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ammatin, elinkeinon tai liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvään viestintään. Kanavien käyttöoikeus myönnetään koko Suomen alueelle. Käytettävien radiolähettimien on oltava vaatimustenmukaisia.

PMR-yhteiskäyttökanavat taajuusalueittain (tx=rx):

80 MHz 150 MHz 160 MHz 410 MHz 450 MHz
Metsästäjät ja muu harrastustoiminta alue 2 (5 W ERP)
alue 3 (5 W ERP) alue 4 (5 W ERP) alue 5 (5 W ERP)

12 kanavaa 8 kanavaa 4 kanavaa 9 kanavaa

154,50625 MHz 147,100 MHz 407,525 MHz 443,125 MHz
154,51875 MHz 152,050 MHz 407,575 MHz 443,500 MHz
154,53125 MHz 152,100 MHz 408,375 MHz 443,550 MHz
154,54375 MHz 160,250 MHz 408,400 MHz
443,800 MHz
154,55625 MHz 160,275 MHz 445,200 MHz
154,56875 MHz 160,300 MHz 445,675 MHz
154,58125 MHz 170,425 MHz 458,250 MHz
154,59375 MHz 170,450 MHz 458,850 MHz
154,60625 MHz 458,900 MHz
154,61875 MHz
154,63125 MHz
154,64375 MHz
  • Lupa myönnetään kaikille kanaville alueittain (alue 2, 3, 4 tai 5)
  • Kanavat ovat yhteiskäyttökanavia, joita saa käyttää ainoastaan puheensiirtoon
  • Kanavia saa käyttää ainoastaan liikkuvissa radiopuhelimissa
  • Kanavilla toimivien radiopuhelimien säteilyteho saa olla enintään 5 W (ERP)
  • 150 MHz:n taajuusalueella (alue 2) kanavan leveys on 12,5 kHz, muilla taajuusalueilla kanavan leveys on 25 kHz

DMR-yhteiskäyttökanavat taajuusalueittain (TX=RX) (lähetystaajuus=vastaanottotaajuus):

150 MHz
450 MHz
alue 2d (5 W ERP) alue 5d (5 W ERP)
8 kanavaa 8 kanavaa
154,65625 MHz 447,00625 MHz
154,68125 MHz 447,05625 MHz
154,71875 MHz 447,08125 MHz
154,76875 MHz 447,15625 MHz
154,79375 MHz 447,18125 MHz
154,81875 MHz 447,20625 MHz
154,85625 MHz 447,23125 MHz
154,89375 MHz 447,28125 MHz

  • Lupa myönnetään kaikille kahdeksalle alueen kanavalle alueittain (2d tai 5d)
  • Kanavia saa käyttää ainoastaan liikkuvissa digitaalisissa radiopuhelimissa
  • Kanavilla toimivien radiopuhelimien säteilyteho saa olla enintään 5 W (ERP)
  • Kanavan leveys on 12,5 kHz

Laki sähköisen viestinnän palveluista

Asiasanat: Taajuudet , Luvat

Päivitetty 29.05.2018

LinkedIn Print