Luvanvaraiset datasiirron- ja DGNSS-lähettimien yhteiskäyttökanavat koko Suomen alueella

Yhteiskäyttökanavat taajuusalueittain (tx=rx):

Ryhmä 1 (5 kanavaa) Ryhmä 2 (4 kanavaa)
Ryhmä 3 (4 kanavaa)
430,025 MHz 430,150 MHz 430,300 MHz
430,050 MHz 430,200 MHz 430,325 MHz
430,075 MHz 430,225 MHz 430,350 MHz
430,100 MHz 430,250 MHz 430,375 MHz
430,125 MHz

Näillä kanavilla toimivien radiolähettimien käyttöön on hankittava radiolupa. Viestintävirasto noudattaa seuraavia periaatteita myöntäessään lupia:

  • kanavat on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ammatin, elinkeinon tai liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvään viestintään,
  • kanavien käyttöoikeus myönnetään koko Suomen alueelle kaikille ryhmän kanaville ryhmittäin (1, 2 tai 3),
  • kanavilla saa käyttää vain liikkuvia lähettimiä, jotka ovat vaatimustenmukaisia.

Ryhmä 1

  • kanavat ovat yhteiskäyttökanavia, joita saa käyttää ainoastaan datasiirtoon, mukaan lukien DGNSS-korjaussignaalin lähettäminen,
  • kanavilla toimivien radiolähettimien säteilyteho saa olla enintään 0,5 W (ERP) ja kanavanleveys 12,5 kHz tai 25 kHz.

Ryhmä 2

  • kanavat ovat yhteiskäyttökanavia, joita saa käyttää ainoastaan DGNSS-korjaussignaalin lähettämiseen ja datasiirtojärjestelmien myyntiesittelyyn,
  • kanavilla toimivien radiolähettimien säteilyteho saa olla enintään 10 W (ERP) ja kanavanleveys 12,5 kHz tai 25 kHz.

Ryhmä 3

  • kanavat ovat yhteiskäyttökanavia, joita saa käyttää ainoastaan datasiirtoon, mukaan lukien DGNSS-korjaussignaalin lähettäminen,
  • kanavilla toimivien radiolähettimien säteilyteho saa olla enintään 10 W (ERP) ja kanavanleveys 12,5 kHz tai 25 kHz.

Asiasanat: Taajuudet , Luvat

Päivitetty 23.04.2018

LinkedIn Print