Radioluvat Viestintävirastosta

Monien radiolaitteiden käyttö vaatii Viestintäviraston myöntämän radioluvan. Radiolupa varmistaa toimivan radioliikenteen.

Radiolähettimen hallussapitoa ja käyttöä varten tarvitset aina radioluvan, ellei laitetta ole erikseen vapautettu luvasta.

Radiolupien perusteella Viestintävirasto arvioi taajuuksien käyttäjämääriä ja taajuuksien kysynnän kehitystä. Lupatietojen perusteella Viestintävirasto on yhteydessä radiolaitteiden käyttäjiin käytön rajoituksia tai muita muutoksia koskevissa asioissa.

Asiointipalvelut

Lupahakemuslomakkeet löydät Asioi kanssamme -sivustoltamme. Sivustolla voit myös katsella radiolupatietojasi, ilmoitaa radiolupaan tai asiakastietoihin liittyvät muutokset sekä irtisanoa radiolupasi.

Siirry sivustolle alla olevasta linkistä

Asioi kanssamme, radiolupapalvelut

Täytä radiolupahakemus huolellisesti. Hakemuksessa olevat virheet tai puutteet viivästyttävät hakemuksen käsittelyä ja saattavat johtaa koko hakemuksen hylkäämiseen. Merkitse tarvittaessa hakemukseen lupa-asiaa hoitavan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero virka-aikana.

Radioluvan uusiminen

Radiolupa on voimassa määräajan, mutta Viestintävirasto uusii luvat automaattisesti ilman erillistä hakemusta, jos siihen on annettu suostumus. Virasto lähettää ilmoituksen uusiutuvasta luvasta etukäteen, jotta voit tarvittaessa irtisanoa luvan tai pyytää muutosta ennen maksun erääntymistä.

Poikkeuksena ovat televisio- ja ääniradiolähettimien luvat, joita ei uusita automaattisesti.

Radioluvan irtisanominen

Irtisano tarpeeton lupa mahdollisimman pian. Jos irtisanot luvan ennen uuden maksukauden alkua (ennen laskun eräpäivää), ei uutta maksua tarvitse maksaa. Jos irtisanot luvan kesken maksukautta, maksu peritään koko kaudelta, eikä maksettua maksua tai sen osaa palauteta.

Katso myös:

Luvanvaraiset radiolaitteet

Luvasta vapaat radiolaitteet

Asiasanat: Taajuudet , Asiakaspalvelu , Luvat

Päivitetty 18.03.2017

LinkedIn Print