Luvasta vapautetut radiolaitteet

Vastaanottimet, esimerkiksi tv- ja radiovastaanottimet tai muut erilliset vastaanottimet, eivät tarvitse radiolupaa. Myöskään kaikilta radiolähettimiltä ei vaadita radiolupaa. Radiolaitteiden on kuitenkin täytettävä niille asetetut vaatimukset, jotta ne eivät aiheuttaisi häiriötä muulle radioliikenteelle.

Radiolähettimen käyttö vaatii aina radioluvan, jos laitetta ei ole erikseen vapautettu luvasta. Luvasta vapautettuja radiolaitteita ovat muun muassa

  • GSM- ja UMTS-matkaviestimet
  • PR-27 ja LA-puhelimet
  • PMR446-radiopuhelimet
  • johdottomat puhelimet
  • satelliittipuhelimet
  • WLAN/RLAN-laitteet (2,4 GHz ja/tai 5 GHz)
  • yhteistaajuudella toimivat kauko-ohjauslaitteet
  • ohjaus-, valvonta- tai hälytystutkat
  • osa radiomikrofoneista.

Luettelo luvasta vapautetuista radiolaitteista ja niille Suomessa sallituista taajuuksista on Viestintäviraston määräyksessä 15. Luvasta vapautuksen edellytyksenä on, että laite toimii käyttötarkoitukseen varatuilla taajuuksilla ja täyttää tekniset ja muut vaatimukset.

Viestintäviraston määräys 15 luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä

Ennen radiolaitteen hankkimista ja käyttöä pitää varmistaa, että laitetta saa käyttää Suomessa.

Opas radiolaitteiden ostajille [pdf, 572 KB]

Asiasanat: Taajuudet , Ohjeet , Luvat

Päivitetty 24.01.2017

LinkedIn Print