Radiohäiriöiden ehkäisy ja selvittäminen

Viestintävirasto selvittää radioliikenteen häiriöitä ja tarkastaa suuritehoisia radiolähetinasemia niiden aiheuttaman häiriöriskin takia.

Selvitysten kiireellisyysjärjestyksessä etusijalla ovat häiriöt:

 • hätä- ja turvallisuusliikenteessä ja viranomaisverkoissa
 • matkaviestinverkoissa
 • joukkoviestinnän ohjelmansiirtoyhteyksissä
 • energiahuollon ja kunnallistekniikan kauko-ohjausverkoissa.

Häiriöselvitysohje

Häiriötilanteessa kannattaa muistaa:

 • Yritä selvittää mahdolliset tekniset viat, jotka voivat aiheuttaa häiriötä. Radiojärjestelmät ovat haavoittuvaisia ja alttiita ulkoisille, usein ennakoimattomille häiriöille. Usein häiriö johtuu kuitenkin järjestelmän tai vastaanottolaitteen viasta tai muusta teknisestä puutteesta.
 • Selvitä myös antennikaapelien ja -liittimien kunto.
 • Kokeile mahdollisilla vaihtolaitteilla, onko laite viallinen.
 • Selvitä, onko myös naapurissa tai muualla lähiympäristössä vastaavia häiriöitä esimerkiksi radio- ja tv-vastaanotossa. Jos muilla ei ole ongelmia, häiriön aiheuttava laite löytyy todennäköisesti omasta taloudesta.

Tehokkaalla ulkoantennilla ongelmaton vastaanotto

Radio- ja tv-vastaanoton häiriöttömyys vaatii tehokasta ulkoantennia. Yhteisantennitalouksissa televisio- tai radiovastaanotin pitäisi aina kytkeä yhteisantenniverkkoon.

Yleisradiolähettimien peittoaluesuunnittelussa oletetaan, että vastaanotossa käytetään ulkoantennia. Peittoalueen ulkopuolella ei voida taata, että televisio- ja radiolähetykset näkyvät ja kuuluvat häiriöttä.

Häiriöilmoitus

Virasto ottaa vastaan ilmoituksia radioliikenteen häiriöistä ensisijaisesti verkkolomakkeella:

Tee ilmoitus radiohäiriöstä

Ilmoituksessa on oltava:

 • ilmoittajan yhteystiedot
 • häiriön ilmenemistapa
 • paikka tai alue, jossa häiriö ilmenee.

Viestintävirasto ottaa ilmoituksia vastaan myös puhelimitse numerossa 0295 390 241.


Asiasanat: Taajuudet , Viat ja häiriöt , Ohjeet

Päivitetty 31.05.2016

LinkedIn Print