Anmälningar om störningar och om informationssäkerhet

Anmälan om kränkning av informationssäkerheten

Privatpersoner, företag och organisationer kan till Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket anmäla kränkningar av informationssäkerheten de blivit utsatta för, t.ex. phishing eller blockeringsattacker, samt kränkningsförsök. För teleföretag finns en egen kontaktblankett.

Teleföretagens ströningsanmälningar

Teleföretagen måste underrätta Kommunikationsverket om dess tjänster utsätts för eller hotas av betydande kränkningar av informationssäkerheten eller av någonting annat som gör att en kommunikationstjänst inte fungerar eller väsentligen stör den. Teleföretagen måste samt underrätta kontaktinformation för teleföretagets incidenthandling.

Anmälan om störning i identifieringstjänst eller betrodd tjänst

Anmälan om radiostörningar

Kommunikationsverket reder ut störningar i radiotrafiken och undersöker störningar som radiostationer med hög effekt förorsakar elapparater.

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Internet , Radio , Fel och störningar , Blanketter

Uppdaterad 07.11.2018

LinkedIn Print

Kontakta oss

Ta kontakt via kontaktblanketten eller genom att ringa till kundtjänsten.