TV & radio

TV & radio

Kommunikationsverket beviljar koncessioner samt styr radio- och tv-aktörer. Det övervakar att aktörerna iakttar de tekniska och operativa författningarna för tv- och radionät samt skyldigheterna för sponsring och produktplacering.