Projektet Snabbt bredband stöder byggande av höghastighetsbredbandsnät

Syftet med projektet är att med hjälp av statligt stöd säkerställa byggandet av snabba bredbandsnät i sådana områden där det kommersiella utbudet sannolikt inte uppnås. Genom projektet beviljas statligt stöd för byggkostnader för snabba bredbandsnät. De understödda näten är av optisk fiber och de möjliggör snabb dataöverföring både nu och i framtiden.

Ämnesord: Internet

Uppdaterad 18.09.2018

LinkedIn Print