Styrning och övervakning

Styrning och övervakning

Kommunikationsverket styr och övervakar televerksamhet. Det säkerställer att elektroniska informationsnät och tjänster är trygga att använda, fungerar tillförlitligt och är tillgängliga för varje konsument och företag. Kommunikationsverket ser till att lagstiftningen om posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster följs och att tv-reklamen överensstämmer med bestämmelserna. Centrala verktyg är Kommunikationsverkets föreskrifter, begäran om utlåtanden, delgivanden och förfrågningar för att inte tala om samarbete i nationella och internationella arbetsgrupper.