Kommunikationsverkets öppna data

Öppna data som Kommunikationsverket erbjuder är sammanställt i tabellen nedan.

Frekvenser
Frekvenksallokeringstabellen
(OData v4)
1.1.2017
Information om användning av radiofrekvenser för olika trafikslag (frekvensområde, användning, teknisk information och övriga villkor). Materialet är tidsenlig och materialet uppdateras när föreskriften för ämnet ändras ungefär 1-2 gånger per år.
Anropssignaler för radioamatörer
(OData v4)
Information på anropssignaler som är i bruk (anropssignal och giltighet). Uppgifterna uppdateras en gång om dygnet. Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell (sökfunktion) och uppgifterna kan laddas ner i textformat under tabellen.
Radiostationer i Finland
(OData v4)
Information på radiostationer i Finland (namn, läge, tekniska uppgifter och uppgifter om tillståndet). Uppgifterna uppdateras en gång om dygnet. Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell (sökfunktion) och uppgifterna kan laddas ner i textformat under tabellen.
Sjöradionummer
(OData v4)
Information på sjöradionummer som är i bruk (MMSI-nummer, fartygets namn och fartygets anropssignal). Uppgifterna uppdateras en gång om dygnet. Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell (sökfunktion) och uppgifterna kan laddas ner i textformat under tabellen.
Tv-stationer i Finland
(OData v4)
Information på tv-stationer i Finland (namn, läge, tekniska uppgifter och uppgifter om tillståndet). Uppgifterna uppdateras en gång om dygnet. Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell (sökfunktion) och uppgifterna kan laddas ner i textformat under tabellen.
Statistik
Autoreporter (OData v4) Uppgifter om skadliga program och kränkningar av informationssäkerhet i finländska nät som fåtts från Cybersäkerhetscentrets Autoreporter-tjänst. Autoreporter-kategorier finns här.
Statistik och jämförelser Sammanställda statistiken kan laddas ner i xlsx-format. Uppgifterna på enskilda statistikfigurer kan laddas ner i csv-format under varje figur.
KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Infokartor (oData v4)

Kartor som vid behov publicerats av Kommunikationsverket.
Tillgång till fast bredband per kommun (oData v4) Uppgifter för fast bredband per kommun: hastighetsklass, tillgänglighet uppgivet i procent, tjänsteleverantör.

Tillgång till fast bredband per landskap

(oData v4)

Uppgifter för fast bredband per landskap: hastighetsklass, tillgänglighet uppgivet i procent.

Bredbandsprojekt

(oData v4)

Uppgifter om bredbandsprojekt i Finland: byggfas, stödansökans fas, företag.

Tillgång till mobilnät per kommun

(oData v4)

Uppgifter för mobilnät per kommun: hastighetsklass, tillgänglighet uppgivet i procent, tjänsteleverantör.

Tillgång till mobilnät per landskap

(oData v4)

Uppgifter för mobilnät per landskap: hastighetsklass, tillgänglighet uppgivet i procent.

Ungefärlig prisnivå för mobilnät

(oData v4)

Ungefärlig prisnivå (avgift per månad, öppningsavgift) för mobilnät per hastighetsklass.

Områden med samhällsomfattande tjänster

(oData v4)

Uppgifter om områden med samhällsomfattande tjänster i Finland: typ av tjänst, tjänsteleverantör, läge.
Domännamn, Numrering och koder
Domännamnsregistret Realtidsinformation om registrerade fi-domännamn med användaruppgifter (endast juridiska personer). Informationen finns också tillgänglig via Odata-gränssnittet. Kontakta fi-domain-tech(at)ficora.fi för att få anvisningar och ett användar-id till Odata-gränssnittet.
Avancerad WHOIS-sökning av domännamn  Tillgång till nationella toppdomäner (ccTLD) och gamla generiska toppdomäner (gTLD) samt offentliga användaruppgifter. Uppgifter om nya generiska toppdomäner (new gTLD) finns inte tillgängliga via tjänsten.
Beviljade allmänna operatörsprefix
(OData v4)
Uppgifter på allmänna operatörsprefix (nummer, företag och datum när prefixet har beviljats). Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell på verkets webbsidor.
Beviljade och lediga nummer för kortmeddelandetjänster
(OData v4)
Uppgifter på beviljade och lediga nummer för kortmeddelandetjänster (nummer, användare och datum när numret har beviljats). Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell (sökfunktion) på verkets webbsidor.
Beviljade riksomfattande abonnentnummer
(OData v4)
Uppgifter på riksomfattande abonnentnummer (nummer, företag och datum när numret har beviljats). Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell på verkets webbsidor.
Mobilnätens riktnummer
(OData v4)
Uppgifter på mobilnätens riktnummer (nummer, företag och datum när numret har beviljats). Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell på verkets webbsidor.
Nummerserier i det fasta telefonnätet
(OData v4)
Uppgifter på abonnentnummeri i det fasta telefonnätet (teleområde, nummer, företag och datum när numret har beviljats). Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell (sökfunktion) på verkets webbsidor.
Operatörsprefix för fjärrtrafik
(OData v4)
Uppgifter på operatörsprefix för fjärrtrafik (nummer, företag och datum när numret har beviljats). Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell på verkets webbsidor.
Operatörsprefix för internationell teletrafik
(OData v4)
Uppgifter på operatörsprefix för den internationella teletrafiken (nummer, företag och datum när numret har beviljats). Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell på verkets webbsidor.
Riksomfattande servicenummer
(OData v4)
Uppgifter på riksomfattande servicenummer (nummer, företag och datum när numret har beviljats). Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell på verkets webbsidor.
Teleföretagskoder
(OData v4)
Uppgifter på beviljade teleföretagskoder (nummer, företag och datum när koden har beviljats). Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell på verkets webbsidor.
Teleområdesspecifika servicenummer
(OData v4)
Uppgifter på teleområdesspecifika servicenummer (teleområde, nummer, företag och datum när numret har beviljats). Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell (sökfunktion) på verkets webbsidor.
MNC-koder
(OData v4)
Uppgifter på beviljade MNC-koder (nummer, företag och datum när koden har beviljats). Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell på verkets webbsidor.
(T)MNC-koder
(OData v4)
Uppgifter på beviljade (T)MNC-koder (nummer, företag och datum när koden har beviljats). Utöver gränssnittet har uppgifterna publicerats som en tabell på verkets webbsidor.

För Kommunikationsverkets öppna data gäller Creative Commons Erkännande 4.0 -användningsrättighet som används i enlighet med JHS 189 -rekommendationen för den offentliga förvaltningens öppna data.

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Internet , Radio , Telefon , Numrering , Statistik

Uppdaterad 22.10.2018

LinkedIn Print