Kommunikationsverkets MONITORi-tjänst

MONITORi är en tjänst som baserar sig på geografisk information. Den innehåller uppgifter bl.a. om täckningen av radiokanaler och markbunden tv, hastigheter för mobilt bredband samt platserna för postens verksamhetsställen i Finland. Tjänsten har två vyer; i kartvyn kan du granska uppgifterna för de olika områdena på Finlands karta och i närområdesvyn på basis av den adress du ger. Tjänsten kan användas gratis via webbläsaren utan inloggning eller registrering.

Informationen som visas i MONITORi baserar sig på de uppgifter som Kommunikationsverket får i samband med sitt styrnings- och övervakningsarbete. MONITORi erbjuder information t.ex. om tillgång till tv och radio på olika områden, om posttjänster och bredbandsprojekt samt om utbudet av telefon- och bredbandsabonnemang inom områden där det finns ett utsett teleföretag som är skyldigt att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. I tjänsten publiceras också information om betydande störningar i telefon-, bredbands-, tv- och radioförbindelser som teleoperatörerna har anmält till Kommunikationsverket. OBS! Många störningar i nät är kortvariga och har endast små verkningar. Mer information om störningarna finns bl.a. på teleoperatörernas webbsidor.

Till MONITORi-tjänsten

Tjänsten använder kakor

Tjänsten använder kakor för att föra statistik över användningen av tjänsten. Med kakor samlas följande uppgifter in:

  • användarens IP-adress
  • klockslag
  • besökta sidor
  • eventuella svar under "Ge respons om kommunikationstjänsterna på ditt område". Verket använder de registrerade svaren för analys och uppföljning av funktionen och utbudet av tjänsterna.

De flesta webbläsare har en möjlighet att ta bort kakor genom webbläsarens inställningar.

Användningen av och innehållet i tjänsten

Tjänsten har två vyer; i kartvyn kan du granska uppgifterna för de olika områdena på Finlands karta och i närområdesvyn sammanställt på basis av den adress du ger.

Innehållet i kartvyn

Bredband och telefoni

På fliken Bredband och telefoni ser du uppgifter om projektet Snabbt bredband. Du kan granska uppgifterna enligt projektfas eller områden med kommersiellt utbud. På fliken visas dessutom information om områden för vilka det utsetts ett teleföretag som är skyldigt att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Med avgränsningsfunktionen kan du filtrera de områden för samhällsomfattande tjänster som du vill se på kartan.

Uppgifterna på fliken Bredband och telefoni uppdateras två gånger om året. Gå till operatörernas webbsidor om du vill se de mest aktuella uppgifterna.

Tv och radio

På fliken Tv och radio visas täckningskartorna för markbunden tv och radio på Finlands karta. Med avgränsningsfunktionerna kan du filtrera informationen på kartan, t.ex. enligt kanalknippe för markbunden tv, radiokanal, sändarort eller koncessionshavare. Beakta att du inte kan använda flera filter samtidigt.

Uppgifterna på fliken Tv och radio uppdateras varje dag.

Post

På fliken Post visas antalet postverksamhetsställena som Posti Abp anmält per landskap och kommun samt exakta verksamhetsställen per posttjänst. Placeringen av verksamhetsställena visas också på kartan om du zoomar in på en viss ort. Om du klickar på en ikon på kartan visas också placeringen av det verksamhetsställe du valt samt i vissa fall en länk till närmare information som postföretaget har publicerat.

Uppgifterna på fliken Post uppdateras varje dag.

Fel och störningar

På fliken Fel och störningar visas de betydande störningar i telefon-, bredbands-, tv- och radioförbindelser som teleoperatörerna har anmält till Kommunikationsverket. OBS! Många störningar i nät är kortvariga och har endast små verkningar. Mer detaljerad information om störningarna finns bl.a. på teleoperatörernas webbsidor. Du kan titta på Störningshistorik för att få veta om tidigare fel och störningar. Med avgränsningsfunktionen kan du filtrera felen och störningarna på kartan enligt tjänst, tidpunkt och operatör.

Uppgifterna på fliken Fel och störningar uppdateras när teleoperatörerna anmäler sina betydande störningar till Kommunikationsverket. Gå till teleoperatörernas webbsidor för att se de senaste fel- och störningsmeddelandena.

Innehållet i närområdesvyn

Bredband och telefoni

I avsnittet Bredband och telefoni visas bland annat information om priser på fast och mobilt bredband och deras hastigheter samt om tillgången till samhällsomfattande tjänster. Prisuppgifterna samlas in från teleoperatörernas offentliga prislistor två gånger om året. De mest aktuella prisuppgifterna kan kontrolleras hos operatörerna.

Tv-tjänster

I avsnittet Tv-tjänster visas de kanalknippen för markbunden tv som är tillgängliga på det område du valt samt tv-kanalerna i dessa kanalknippen. Uppgifterna om kanalknippena uppdateras varje dag med undantag för tv-kanaler som uppdateras några gånger om året. De mest aktuella uppgifterna om kanalknippena samt om tv-kanalerna kan kontrolleras på tv-nätaktörernas webbsidor.

Radio

I avsnittet Radio visas de radiostationer som är tillgängliga på en viss adress samt deras frekvenser, sändarorter och tjänsteleverantör. Uppgifterna uppdateras varje dag.

Post

I avsnittet Post visas de närmaste postverksamhetsställena till en viss adress. Som standard visas på kartan ett område vars areal är 1 km x 2 km, eller ett annat minsta område med åtminstone ett verksamhetsställe för post. Under kartan finns en förteckning över alla posttjänster med närmare information om dem. Uppgifterna i avsnittet Post uppdateras varje dag.

Ge respons om kommunikationstjänsterna på ditt område

I avsnittet Ge respons kan du svara på frågor och berätta om kommunikationstjänsterna på en viss adress (kommun). Där finns färdiga frågor med tre olika svarsalternativ. Efter att du svarat på en fråga får du se hur andra svarspersoner på området har svarat på samma fråga. Kommunikationsverket använder de registrerade uppgifterna för analys och uppföljning av funktionen och utbudet av tjänsterna.

Klicka på bilden och bekanta dig med MONITORiKlicka på bilden och bekanta dig med MONITORi

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Internet , Radio , Telefon , Television , Abonnemang , Bredband , Dataskydd , Fel och störningar , Funktion , Hastighet , MONITORi , Mobiltelefon , Nät , TV-täckning , Tillgång , Täckning , Täckningsområde

Uppdaterad 15.12.2017

LinkedIn Print