Kommunikationsverkets kundservicenummer

När du kontaktar Kommunikationsverket rekommenderar vi att du i första hand försöker hitta numret på vilket man hanterar de frågor du har.

Till Kommunikationsverket ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.

Kommunikationstjänster
öppettider telefonnummer
Internet och telefoni
9.00 - 15.00
+358 295 390 210
Informationssäkerhet och e-post 9.00 - 15.00 +358 295 390 230
TV och radio 9.00 - 15.00 +358 295 390 233
Post 9.00 - 15.00 +358 295 390 245
Obeställbara postförsändelser 9.00 - 15.00 +358 295 390 250
Domännamn
Fi-domännamn
9.00 - 15.00
+358 295 390 200
RADIOFREKVENSER och -anläggningar
Radiofrekvenser och -tillstånd
9.00 - 15.00
+358 295 390 240
Radiostörningar och marknadsövervakning
9.00 - 15.00
+358 295 390 241
Examina och certifikat
9.00 - 15.00
+358 295 390 242
Fakturering av radiofrekvenser
9.00 - 15.00
+358 295 390 243
Kanalsökning 17.-19.5.201714.00-19.00+358 295 390 280

Ämnesord: Telefon , Kundtjänst , Organisation

Uppdaterad 12.05.2017

LinkedIn Print