Kommunikationsverkets kontaktuppgifter

Adressuppgifter fr.o.m. 16.7.2018

Postadress: PB 313, 00561 HELSINGFORS
Besöksadress: Dynamicum, Erik Palméns plats 1, 00560 HELSINGFORS

Hantering av obeställbara brev: PB 313, 00561 HELSINGFORS

Faktureringsadress

Telefonnummer och kundtjänst

Kommunikationsverkets kundtjänst, växel och registratorskontor har öppet kl. 8.00 - 16.15.

Kontaktblankett

Kundtjänstens telefonnummer och öppettider per ämnesområde

FO-nummer 0709019-2

Telefonväxeln 0295 390 100, från utlandet +358 295 390 100

Registratorskontoret 0295 390 275, från utlandet +358 295 390 275
Fax 0295 390 270, från utlandet +358 295 390 270

Samtalspris: Till Kommunikationsverket ringer du utan tilläggsavgift. För samtal och köande debiteras enbart lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens egen operatörs taxa.

Elektronisk kontakt

Kontaktblankett

Registratorskontoret: registrator(at)ficora.fi. Personliga e-postadresser: förnamn.efternamn(at)ficora.fi. Ersätt (at) med @.

Om din kontakt innehåller sekretessbelagd eller känslig information, rekommenderar vi att du inte skickar ditt meddelande som okrypterad e-post, därför att informationssäkerhet i den ofta är dålig.

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Internet , Post , Radio , Telefon , Television

Uppdaterad 16.07.2018

LinkedIn Print