Mot världens mest avancerade och tryggaste digitala samhälle

Digitaliseringen ger oss oerhörda möjligheter. Nya innovationer berikar och underlättar både den vanliga människans vardag och näringslivet. Kommunikationsverket främjar utvecklingen av nya digitala innovationer och affärsidéer genom att möjliggöra olika digitala experiment.

Radiokommunikationens konfidentialitet

En lagändring som trädde i kraft i juni 2016 gör det möjligt att följa människoströmmar med hjälp av trafikdata från mobiltelefoner eller övriga trådlösa terminaler. Det centrala syftet i informationssamhällsbalken är att möjliggöra nya typer av affärsverksamhet i Finland. Trafikdata kan utnyttjas till exempel i köpcentra och flyg- eller järnvägsstationer där information om var människorna rör sig ger viktig information för utvecklingen av affärsverksamheten.

Läs mer

Frekvenser för digitala experiment

Den snabba digitaliseringen kräver att det finns tillräckligt med frekvenser för att testa trådlös kommunikation. Kommunikationsverket stöder experiment och beviljar flexibelt radiotillstånd för testning av innovativa radiotekniker och -system.

Läs mer

Nummer och prefix för telenät för forskning, testning och utbildning

Kommunikationsverket stöder den finska telesektorn så att det beviljar behövliga nummer och prefix för att användas vid forskning, testning och utbildning.

Det är också möjligt att bevilja nyttjanderätt för viss tid till nummer och prefix som används för forskning, testning och utbildning.

Testansökan åtföljs ofta av ansökan om radiotillstånd. Då beviljar Kommunikationsverket ett tidsbundet radiotillstånd för testning jämte numren och prefixen.

Mer information om numrering i telenäten
Föreskrift om numrering i ett allmänt telefonnät

Forskning och internationellt samarbete förbereder oss för framtiden

Kommunikationsverket deltar i flera nationella och internationella lednings- och styrgrupper i projekt där man forskar nya tekniker och möjligheter med dem. Syftet är att säkerställa att det finns tillgång till frekvenser redan i ett tidigt skede av testningen och forskningen.

Mer information om forskningsprojekt:

Kommunikationsverkets öppna data

Se materialet som Kommunikationsverket erbjuder som öppna data.

Läs mer

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Digitala experiment , Integritetsskydd , Numrering , Nät , Sakernas internet IoT , Öppna data

Uppdaterad 19.01.2017

LinkedIn Print