Båtmässan 2018: Myndigheterna till din tjänst

Publicerad 09.02.2018

På båtmässan ger myndigheterna sjöfarare och båtfolk aktuell och nyttig information och tips samt svarar på deras frågor. De yngsta i familjen kan delta i teckningstävlingar och frågesporter. Välkommen till Båtmässan i Helsingfors mässcentrum, monter 7a128!

Säker navigering i farlederna förutsätter tillförlitliga sjökort. I Trafikverkets monter kan du bekanta dig med nya tjänster för uppdatering av sjökort, såsom QR-kod, och får närmare information om den nya sjökortserien D över Åbolands skärgård. Den kommer att publiceras i maj. Samtidigt kan du ge respons på sjökort och farleder och få förhandsinformation om det nya höjdsystemet N2000 (Baltic Sea Chart Datum 2000) som tas i bruk i sjökorten.

Polisen bidrar till båtfararnas trygghet genom att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i sjöområdena. Därtill övervakar polisen sjötrafiken, fisket och jakten. Mässbesökarna ges närmare information om övervakningen och säkerheten till sjöss.

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för sjöräddningen i Finland. Om man råkar illa ut till havs kan det ta tid att få hjälp och därför ska båtförarna ha rätt utrustning och färdigheter. Nödnumren och nödsignalutrustningen ska ligga nära till hands. Förutom att skicka det första larmmeddelandet och nödsignalerna ska man kunna kommunicera med de nödställda och lokalisera dem. I mässmontern kan båtförarna bl.a. uppdatera sina kunskaper i dessa frågor. Mera information på webben: Hjälp! - Båtägarens säkerhetshandbok, www.raja.fi/batliv.

Trafi är en central aktör också när det gäller trafik på vattenvägar och i myndighetsfältet inom båtliv. I montern får du hjälp i frågor som gäller registrering av farkoster samtidigt som du kan kontrollera uppgifterna om din farkost och vid behov uppdatera dem. Vi ger mera informationom till dig som vill köpa eller importera en båt och berättar om kraven, båttekniken och den allmänna säkerheten till sjöss. Trafi ansvarar också för behörighetsbreven för båtförare.

Tullen övervakar sjötrafiken och är en av sjöräddningsmyndigheterna. I Tullens uppgifter ingår bl.a. övervakning av registreringen av och utrustningen för fritidsbåtar, bränslet i båtarna samt iakttagandet av importrestriktioner. Tullen är myndigheten med huvudansvaret för att de båtar som är registrerade i tredje länder (s.k. turistbåtar) och som omfattas av temporär tullfrihet följer anvisningarna och bestämmelserna.

I montern får besökarna mera information om bl.a. Kommunikationsverkets radiotillstånd och behörighetsbevis för maritim radiokommunikation som krävs för användning av en marin VHF-radiotelefon. Båtägarnas tillståndsärenden sköts enkelt via Kommunikationsverkets e-tjänst. Besökarna kan öva sig i att sända VHF/DSC-nödalarm via en radiosimulator och bekanta sig med Kommunikationsverkets tjänst MONITORi där man kan kontrollera det mobila bredbandets funktion, tv-täckningen och radiokanalerna i området.

Mera information

Kommunikationsverket, radionätspecialist Ari Caselius, tfn 0295 390 437
Helsingfors båtpolis, äldre konstapel Jukka Grönlund, tfn 0504561082
Trafikverket, planeringschef Jarmo Mäkinen, tfn 029 534 3477
Gränsbevakningsväsendet, informationssekreterare Satu Saarivuori, tfn 029 542 6035
Trafi, enhetschef Ville Räisänen, tfn 029 5346 457
Tullen, tullöverinspektör Henrik Wahlroos, chef för båtgruppen vid Helsingfors tull, koordinator för båtövervakning vid Tullens tullkontorsavdelning, tfn 040 332 6886

Ämnesord: Frekvenser , Radioutrustning , Nyheter

LinkedIn Print