Internet & telefoni

Internet & telefoni

Kommunikationsverket främjar konkurrensen på kommunikationsmarknaden och övervakar att alla i Finland har rätt att få grundläggande internet- och telefonitjänster. Verket övervakar också den tekniska funktionen av kommunikationsnäten och -tjänsterna.