Köp och användning av radioutrustning

Fjärrkontroll och trådlös dataöverföring ingår redan i nästan all hemelektronik. Viss märkning och dokumentation som åtföljer radioutrustning visar att utrustningen uppfyller de uppställda kraven. Det lönar sig att kontrollera märkningen före köpet.

Se Kommunikationsverkets video om kraven på radioutrustning.

Google samlar automatiskt in uppgifter om användare av sina tjänster, t.ex. Youtube. Läs mer om Googles sekretesspolicy. Youtube-videoklipp spelas inte upp automatiskt på Kommunikationsverkets sidor om du inte särskilt tillåter dem. Genom att tillåta videouppspelningen godkänner du Googles sekretesspolicy.

När radioutrustningen används ska man även beakta specifika begränsningar i olika länder. I Finland krävs radiotillstånd för att inneha och använda radioutrustning, om utrustningen inte befriats från kravet på tillstånd.

Kontrollera följande när du köper radioutrustning:

 • är utrustningen och förpackningen försedd med CE-märkning?
 • åtföljs utrustningen av tillverkarens EU-försäkran om överensstämmelse (EU declaration of conformity) med vilken tillverkaren försäkrar att utrustningen uppfyller de väsentliga kraven? Det kan t.ex. vara en tryckt skrivning i handboken: “Härmed försäkrar [tillverkarens namn] att [utrustningens namn och modell] uppfyller de väsentliga kraven".
 • Finns det begränsningar för användning av utrustningen i Finland? (information om användningsbegränsningar på förpackningen, i bruksanvisningen eller från försäljaren)
 • Om det finns begränsningar i Finland, ta reda på om t.ex. radiotillstånd behövs eller om utrustningen får användas i Finland.
 • Det är viktigt att din radioutrustning använder rätt frekvens. Radioutrustning som använder fel frekvens kan störa annan radiotrafik eller så kan utrustning du köpt störas av annan radioutrustning.

Exempel på utrustning som inte får användas i Finland på grund av fel frekvens:

  • 49 MHz och 72 MHz radiostyrda bilar, flygplan och leksaker
  • 1,2 GHz trådlösa kameror
  • FRS (family radio service), GMRS (general mobile radio service)
  • Trådlösa DECT-telefoner för USA-marknaden

Exempel på utrustningens frekvenser:

  • 27 MHz radiostyrda leksaker, trådlöst tangentbord, trådlös mus
  • 433 MHz fjärrkontroll för låsning av bilar
  • 446 MHz PMR446-radiotelefon
  • 2,4 GHz trådlös hörlur, WLAN-router, radiostyrda leksaker

Om de nämnda uppgifterna inte är tillgängliga eller korrekta, lönar det sig inte att köpa radioutrustningen.

När du köper radioutrustning utanför EU är du ansvarig för produkten och eventuella störningar som den orsakar i radiotrafiken. Radioutrustning som inte överensstämmer med kraven, t.ex. använder alltför stor effekt eller fel frekvens, kan utgöra en störningsrisk för användare av annan radioutrustning. Utländska nätbutiker kan tillhandahålla utrustning med alltför stor effekt, men import, återförsäljning och användning av sådan utrustning är otillåten i Finland. Kommunikationsverket övervakar användningen av radiofrekvenser och utreder radiostörningar.

Gör en anmälan om radiostörningar

Ytterligare information om märkningskrav

Merparten av all radioutrustning, t.ex. WLAN, mobiltelefoner, surfplattor och radiostyrda leksaker kan användas utan radiotillstånd från Kommunikationsverket. Användning av viss radioutrustning, t.ex. VHF-radiotelefon för sjöfart, VHF/UHF-radiotelefon och FM-radiosändare kräver radiotillstånd från Kommunikationsverket. Information om användningsbegränsningarna ska finnas på förpackningen och i bruksanvisningen. Även försäljaren ska upplysa om tillståndskravet.

För tillståndet uppbärs en årlig frekvensavgift. Tillstånd beviljas endast för utrustning som överensstämmer med kraven.

Uppdatering av radioutrustningens programvara får inte strida mot tillämpliga standarder (t.ex. öka sändareffekten).

Radiotillstånd

Ämnesord: Frekvenser , Radioutrustning , Anvisningar

Uppdaterad 11.12.2018

LinkedIn Print