Frekvenser

Radiofrekvenser

Kommunikationsverket administrerar användningen av radiofrekvenser i Finland. Med en omsorgsfull planering och samarbete vill verket garantera att det finns tillräckligt med störningsfria radiofrekvenser. Kommunikationsverket beviljar också radiotillstånd.