Hitta en registrar

Du behöver en registrar för att skaffa ett fi-domännamn. Med sökfunktionen hittar du alla de registrarer som har lämnat in en anmälan om registrarverksamhet till Kommunikationsverket, gör registreringar av fi-domännamn och betjänar dig i domännamnsärenden.

Registrarerna tillhandahåller i allmänhet också andra tjänster som hänför sig till ditt domännamn, t.ex. e-posttjänster, webbsideutrymme och namnservrar.

LinkedIn Print