Fi-domänen

Fi-domänen

Fi-domännamn är ett pålitligt finländskt val. Domännamn skaffas via en registrar som betjänar i alla domännamnsfrågor. Kommunikationsverket övervakar registrarernas tekniska informationssäkerhet och förvaltar fi-domännamnsregistret.

Kontrollera om fi-domännamnet är ledigt eller reserverat

Skriv domännamnet utan prefixet www.

.fi

ANTAL DOMÄNNAMN

FI-DOMÄNNAMN REGISTRERADE I DAG

REGISTRERADE FI-DOMÄNNAMN TOTALT