Delta i revideringen av bedömningskriterierna för identifieringstjänster - anmäl dig senast 4.12

Är du intresserad av bedömningskriterierna för identifieringstjänster? Om svaret är ja, kan du nu delta i revideringen av kriterierna. Vi välkomnar alla intresserade att delta i den öppna arbetsgruppen.

Den ursprungliga artikeln publicerades 3.12.2018.

Uppdateringshistorik

Ämnesord: Informationssäkerhet , Cybersäkerhet , E-tjänster , Elektronisk identifiering , Informationssäkerhet nu!

LinkedIn Print

logo

Kommunikationsverket

Cybersäkerhetscentret

PB 313, 00561 Helsingfors


Mediekontakter per telefon: +358 295 390 248