Yleispalvelun ohjaus ja valvonta

Suomessa kuluttajalla ja yrityksellä on oikeus saada moitteettomasti toimiva puhelinliittymä ja 2 Mbit/s laajakaistaliittymä kotiinsa tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisäksi kuulo- ja puhevammaisilla on oikeus heidän tarvitsemaansa tekstiviestipalveluun ja viittomakielisiin puheluihin tarvittavaan internetyhteyteen. Jokaisella on oikeus myös kohtuuhintaiseen yhteystietopalveluun. Nämä palvelut kuuluvat yleispalveluun. Jos jotain palvelua ei jollain alueella ole kaupallisin perustein riittävästi saatavilla, Viestintävirasto nimeää alueelle yleispalveluyrityksen. Viestintävirasto valvoo yleispalvelua sekä ennakkosääntelyn että jälkikäteisvalvonnan keinoin.

Yleispalvelut

Kaikilla kuluttajilla ja yrityksillä on oikeus saada viestinnän peruspalveluihin eli yleispalveluun kuuluvat palvelut kotiinsa tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Seuraavat palvelut kuuluvat yleispalveluun:

  • kiinteä tai langaton puhelinliittymä
  • 2 Mbit/s -internetyhteys
  • Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden tekstiviestipalvelu
  • Kuulo- ja puhevammaisten henkilöiden internetpalvelu
  • kattava yhteystietopalvelu

Oikeus puhelin- ja laajakaistaliittymään

Yleispalveluyrityksen hakupalvelu

Yleispalveluyrityksen nimeäminen

Yleispalveluun kuuluvien palvelujen tulee olla saatavilla kohtuullisella hinnalla ja kohtuullisessa toimitusajassa kaikkialla Suomessa. Jos yleispalveluun kuuluvaa puhelin- tai internetyhteyspalvelua ei jollain alueella ole kaupallisin perustein riittävästi saatavilla, nimeää Viestintävirasto alueelle teleyrityksen palvelun tarjontaan velvolliseksi yleispalveluyritykseksi. Yleispalveluyritykseksi nimetty teleyritys on velvollinen tarjoamaan palvelun alueen vakituisiin asuinpaikkoihin ja yritysten sijaintipaikkoihin.

Yleispalvelupäätökset ja yleispalvelun tarjontaan velvollisten yritysten nimeämisessä noudatettavat menettelyt ovat sivulla yleispalvelupäätökset.

Nimeämismenettely

Yleispalveluyritysten velvoitteiden valvonta

Viestintävirasto seuraa säännöllisesti yleispalvelun toteutumista ja valvoo, että nimetyt yleispalveluyritykset noudattavat asetettuja velvoitteita. Viestintävirasto voi ryhtyä valvontatoimenpiteisiin asiakasvalituksen perusteella tai ottaa asian tutkittavakseen oma-aloitteisesti. Viestintäviraston käsittelemät valvonta-asiat voivat koskea esimerkiksi liittymän saatavuutta, sen hinnoittelun kohtuullisuutta tai laatua.

Viestintävirasto seuraa viestintäpalveluiden yleispalveluun kuuluvien palvelujen hinnoittelua ja vertaa sitä viestintäpalveluiden yleiseen hintatasoon. Kohtuullisena pidettävään liittymän hintaan Viestintävirasto voi kuitenkin ottaa kantaa vain yksittäisessä tapauksessa.

Jos yleispalveluyritys ei noudata velvoitteitaan, voi Viestintävirasto määrätä yrityksen korjaamaan menettelyään kohtuullisessa ajassa. Tarvittaessa velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Laajakaista , Saatavuus , Yleispalvelu

Päivitetty 11.10.2016

LinkedIn Print