Standardointi luo pohjan tekniselle ohjaukselle

Säädökset ja määräykset sisältävät pääsääntöisesti vain yleistasoisia vaatimuksia, joiden yksityiskohdat tarkentuvat standardeissa.

Standardit laaditaan nykyisin pääsääntöisesti kansainvälisissä standardointiorganisaatioissa. Viestintävirasto vastaa kansallisesti telealan standardoinnista ja edustaa Suomea telealan kansainvälisissä standardointiorganisaatioissa.

Standardoinnin organisaatiot

Standardointi kattaa kaikki teknologia-alueet jakautuneena kolmeen sektoriin ja kolmelle tasolle.


teleala
sähkö ja elektroniikka
muu tekniikka
kansainvälinen
ITU
IEC
ISO
eurooppalainen
ETSI
CENELEC
CEN
kansallinen
Viestintävirasto
SESKO
SFS

Telealan standardointi

Telealan standardoinnin tavoitteena on, että viestintäverkot, päätelaitteet ja viestintäpalvelut ovat keskenään yhteentoimivia ja yhteensopivia Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa.

Kansainvälisiä telealan standardeja laativia organisaatioita ovat kansainvälinen televiestintäliitto ITU Genevessä ja Euroopan telestandardointi-instituutti ETSI Nizzassa. Viestintävirasto edustaa Suomea telehallintona ITUssa ja ETSIssä sekä toimii kansallisena standardointiorganisaationa ETSIssä. Teknisessä ohjauksessa hyödynnetään yhä enemmän erilaisissa foorumeissa laadittuja spesifikaatioita. Yksi tärkeimmistä foorumeista on internetin spesifikaatioita laativa IETF.

Viestintävirasto on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n toimialayhteisö. SFS:n ja Viestintäviraston keskinäisellä sopimuksella telealan standardointivastuu on määritelty Viestintävirastolle. Pääpaino Viestintäviraston standardointityössä on kansainvälisen standardoinnin edellyttämissä tehtävissä, joihin kuuluvat muun muassa kansallisten lausunto- ja äänestyskierrosten järjestäminen kansainvälisistä standardiehdotuksista sekä tarvittaessa vaikuttaminen kansainväliseen standardointiin teknisissä ryhmissä ja standardointiorganisaatioiden ohjauselimissä.

Asiasanat: Puhelin , Teletoiminta

Päivitetty 13.03.2017

LinkedIn Print