Kansallisen yhteistyön avulla reagoidaan toimintaympäristön muutoksiin ja saadaan tietoa

Viestintävirasto on aktiivinen vaikuttaja viestinnän toimialalla. Virasto osallistuu julkiseen keskusteluun ja kertoo avoimesti ja aktiivisesti päätöksistään ja linjauksistaan. Sidosryhmiä kuuntelemalla viraston ratkaisuissa voidaan ottaa huomioon myös alan toimijoiden ja viestintäpalvelujen käyttäjien edut ja näkemykset.

Viestintäviraston määräykset ja muut ohjausdokumentit valmistellaan pääsääntöisesti Viestintäviraston asettamissa työryhmissä yhdessä sidosryhmien edustajien kanssa. Kansalliseen yhteistyöhön kuuluvat myös erilaiset yhteishankkeet, joissa Viestintävirasto yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa edistää alan kehitystä ja toimintatapoja.

Kansallisen yhteistyön avulla kansallinen tieto ja osaaminen saadaan laajasti mukaan eri asioiden valmisteluun. Samalla toimijat saavat mahdollisuuden vaikuttaa toimintaansa koskeviin asioihin.

Yleistä työryhmistä

Viestintävirasto perustaa työryhmiä tarpeen mukaan. Osa perustetaan jotakin yksittäistä tehtävää varten, osa on luonteeltaan pysyviä. Työryhmiin osallistuu käsiteltävän asian mukaan edustajia teleyrityksistä, teleteollisuudesta, käyttäjäryhmistä ja muista yhteistyöorganisaatioista.

Uuden työryhmän perustamisesta ilmoitetaan sidosryhmille mahdollisimman laajasti. Työryhmän työhön voi ilmoittautua myös myöhemmin työn kuluessa.

Viestintäviraston työryhmistä julkaistaan vuosittain toimintaselostus. Työryhmien jäsenluettelot ovat toimintaselostuksissa.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Teletoiminta

Päivitetty 24.03.2017

LinkedIn Print