Yhteistyö

Viestintävirasto osallistuu aktiivisesti viestintäalan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Viestintävirasto vastaa myös kansallisesti telealan standardoinnista ja edustaa Suomea telealan kansainvälisissä standardointiorganisaatioissa.

Kansallinen yhteistyö ja työryhmät

Viestintävirasto osallistuu aktiivisesti viestintäalan kansalliseen yhteistyöhön. Virasto osallistuu julkiseen keskusteluun ja kertoo avoimesti ja aktiivisesti päätöksistään ja linjauksistaan. Sidosryhmiä kuuntelemalla viraston ratkaisuissa voidaan ottaa huomioon myös alan toimijoiden ja viestintäpalvelujen käyttäjien edut ja näkemykset.

Kansallinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö

Kansallisen työn lisäksi virasto osallistuu viestintäalan eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Eri kansainvälisillä foorumeilla tehtävät päätökset vaikuttavat merkittävästi Suomen sisäisiin viestintämarkkinoihin ja kansalliseen päätöksentekoon. Siksi on tärkeää, että virasto on suomalaisena sääntelyviranomaisena mukana vaikuttamassa kansainväliseen päätöksentekoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Standardointi

Viestintävirasto vastaa myös kansallisesti telealan standardoinnista ja edustaa Suomea telealan kansainvälisissä standardointiorganisaatioissa. Säädökset ja määräykset sisältävät pääsääntöisesti vain yleistasoisia vaatimuksia, joiden yksityiskohdat tarkentuvat standardeissa. Standardit laaditaan nykyisin pääsääntöisesti kansainvälisissä standardointiorganisaatioissa.

Standardointi

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Teletoiminta , Verkot

Päivitetty 24.03.2017

LinkedIn Print