Ohjeet, julkaisut ja lausunnot

Viestintävirasto laatii itse tai yhdessä toimijoiden kanssa ohjeita ja muita julkaisuja, kuten tulkintoja, suosituksia ja selvityksiä. Viestintävirasto antaa lausuntoja sen toimialaan kuuluvista asioista.

Viestintäviraston ohjeista, tulkinnoista, suosituksista ja selvityksistä toimijat, näiden asiakkaat ja muut sidosryhmät saavat tietoa hyvistä käytännöistä ja palveluiden tai verkkojen kehityksestä sekä siitä, miten Viestintävirasto tulkitsee säädäntöä.

Ohjeita ja julkaisuja voit hakea hakutoiminnon kautta. Hakukenttään ei tarvitse välttämättä kirjoittaa vapaata hakusanaa, vaan voit käyttää haussa pelkästään rajauskriteereitä. Valitse rajauskriteereiksi esimerkiksi Puhelin ja Ohje, jolloin saat hakutulokseksi kaikki puhelimeen liittyvät ohjeet.

Lisätietoa yritysten ja asiakkaiden neuvonnasta on sivulla Periaatteet ja menettelyt.

Viestintävirasto antaa lausuntoja sen toimialaan kuuluvista kysymyksistä. Tärkeimmät Viestintäviraston antamat lausunnot on koottu sivulle Viestintäviraston lausunnot

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Lausunnot , Ohjeet , Selvitykset , Suositukset , Tulkinnat

Päivitetty 19.03.2017

LinkedIn Print