Markkina-analyysit

Julkisen kuulemisen jälkeen Viestintävirasto tekee markkina-analyysit maakuntaliittojen suunnittelemista laajakaistarakentamisen hankealueista. Markkina-analyysin avulla varmistetaan, että julkisen tuen myöntäminen ei vääristä markkinatilannetta.

Laajakaistarakentamisen tukea ei myönnetä alueille, joilla jo on edistyksellisiä viestintäverkkoja eli verkkoja, joista jo tarjotaan tai on mahdollista tarjota 100 Mbit/s -liittymiä.

Markkina-analyyseissä huomioidaan myös Viestintäviraston järjestämässä julkisessa kuulemisessa havaitut tuen mahdolliset vaikutukset alueelle kaupallisesti tehtyihin investointisuunnitelmiin ja investointeihin. Lisäksi huomioon otetaan valtion tuen mahdolliset kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristävät vaikutukset.

Markkina-analyysit

Asiasanat: Internet

Päivitetty 04.07.2018

LinkedIn Print