Ajankohtaista laajakaistahankkeessa

Tuen avulla on rakennettu verkkoja ja mahdollistettu nopeita laajakaistayhteyksiä kotitalouksille ja yrityksille. Uusia hankealueita kilpailutetaan edelleen ja tukihakemuksia voi jättää vuoden 2018 loppuun saakka. Laajakaistahankkeessa myönnettyjen tukien maksaminen jatkuu aina vuoteen 2021 asti.

Valtiontuen hakemisen määräaika lähenee ja myönnettävänä olevan tuen määrä hupenee (11.12.2018)

Valtiontuen viimeinen hakupäivä on 31.12.2018. Jo nyt on selvää, että hakemuksia tullaan jättämään enemmän kuin mitä hankkeille on tukea varattu. Tämän vuoksi loppuvuoden aikana hakemuksia jättävien osalta tuen riittävyys hankkeille on erittäin epävarmaa. Jotta valtiontukipäätökset saadaan kaikkien hakijoiden osalta valmisteltua mahdollisimman ripeästi ja myönnettävissä olevan valtiontuen riittämään mahdollisimman monelle, Viestintävirasto kehottaa tuenhakijoita kiinnittämään erityistä huomiota asian ratkaisemisen kannalta oleellisten tietojen nopeaan toimittamiseen.

Uusia hankkeita käynnissä (18.6.2018)

Viestintävirasto on analysoinut jo vajaan 140 uuden hankealueen tukikelpoisuuden. Maakuntien liitot ovat valinneet toteuttajan näistä 14 hankkeelle. Parhaillaan maakuntaliitoissa on kilpailutuksia meneillään ja myös uusia kilpailutuksia on suunnitteilla.

Tukihakemus tulee tehdä Viestintävirastoon vuoden 2018 loppuun mennessä.

Valokuituverkon tarjonta Suomessa

Alla olevassa karttakuvassa on kuvattu nopean valokuitupohjaisen laajakaistaverkon maantieteellinen kattavuusalue sekä vakituisten asuntojen ja yritysten toimipaikkojen sijainti. Kartta sisältää kaikki olemassa olevat verkot, sekä tukea saaneet että täysin kaupallisesti rakennetut. Tuettuja verkkoja on rakennettu erityisesti Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Satakunnassa.

Nopeudeltaan vähintään 100-megainen kiinteän verkon laajakaistayhteys on mahdollista tilata noin 1,4 miljoonaan kotitalouteen, joka on noin 52 prosenttia kaikista Suomen kotitalouksista.

Kuva 1. Valokuitupohjaisen laajakaistaverkon maantieteellinen kattavuus vuoden 2017 lopussa

Asiasanat: Internet , Laajakaista

Päivitetty 12.12.2018

LinkedIn Print