Määräys 72 sähköisistä tunnistus- ja luottamuspalveluista

Julkaistu 02.11.2016 | Päivitetty 21.05.2018

Määräystä sovelletaan Viestintävirastolle ilmoitettujen vahvan sähköisen tunnistamisen tunnistusvälineiden ja tunnistuksenvälityspalvelujen tarjontaan sekä näiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin.

Määräyksessä määrätään:

  • Tunnistusvälineen ja tunnistuksenvälityspalvelun vaatimuksenmukaisuuden arviointivaatimuksista ja arviointielinten riippumattomuus- ja pätevyyskriteereistä
  • Tunnistusjärjestelmän ja -menetelmän tietoturvavaatimuksista
  • Tunnistusvälineen luontiprosessista
  • Häiriöilmoituksista
  • Tunnistustapahtumien välityksen yhteentoimivuudesta ja niistä tiedoista, joita toimijoiden välisissä rajapinnoissa on kyettävä siirtämään
  • Hyväksyttyjen sähköisten luottamuspalveluiden vaatimuksista ja niiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin riippumattomuus- ja pätevyyskriteereistä siltä osin, kun näistä ei ole säädetty Euroopan unionin lainsäädännössä, sekä
  • sähköisen allekirjoituksen tai sähköisen leiman luontivälineen sertifioinnin kriteereistä siltä osin, kun näistä ei ole säädetty Euroopan unionin lainsäädännössä.

Voimassa 22.5.2018 -


Asiasanat: Internet , Tietoturva , Arviointilaitos , Luottamuspalvelu , Salaus , Sähköinen tunnistaminen , Viat ja häiriöt , Määräykset


Liitteet:


Muuta aiheeseen liittyvää:

LinkedIn Print