Määräys 69 yleistä teletoimintaa, ohjelmistotoimintaa, tilausohjelmapalveluja ja maksutelevisiopalveluja koskevista ilmoituksista

lmoitusvelvollisuuksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että Viestintävirasto saa tietoyhteiskuntakaareen perustuvien ohjaus- ja valvontatehtäviensä suorittamiseksi riittävät tiedot teletoimintaa ja televisiotoimintaa harjoittavista yrityksistä sekä tilausohjelma- ja maksutelevisiopalvelujen tarjoajista.

Määräystä sovelletaan tietoyhteiskuntakaaren 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun teletoimintailmoitukseen, ohjelmistotoimintailmoitukseen, tilausohjelmapalveluilmoitukseen ja maksutelevisiopalveluilmoitukseen. Määräys koskee toiminnan harjoittajien ilmoituksissa annettavia tietoja sekä ilmoituksen tekotapaa.

Voimassa: 1.1.2015 -

Asiasanat: Internet , Puhelin , Televisio , Teletoiminta , Määräykset


Liitteet:

LinkedIn Print