Määräys 68 fi- ja ax-päätteisistä verkkotunnuksista ja niiden välitystoiminnasta (verkkotunnusmääräys)

Julkaistu 15.06.2016 | Päivitetty 21.05.2018

Verkkotunnusmääräys koskee fi- ja ax-päätteisiä verkkotunnuksia sekä niiden välittämistä ja hallinnointia.

Määräyksessä määrätään:

  • verkkotunnusvälittäjän ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuuksista
  • rajapinnoista verkkotunnusrekisteriä hallinnoivan viranomaisen verkkotunnusrekisteriin
  • fi-verkkotunnusrekisterin EPP (Extensible Provisioning Protocol )-rajapinnan erityisistä tietoturvavaatimuksista
  • menettelyistä verkkotunnuksen siirtämiseksi tai verkkotunnusvälittäjän vaihtamiseksi
  • verkkotunnusten pituudesta ja sallituista merkeistä sekä määrittelemistä nimipalvelimiin
  • verkkotunnusvälittäjien tietoturvan hallinnasta
  • ilmoittamisesta tietoturvan häiriötilanteista eli toimivuutta tai tietoturvaa häiritsevistä tai uhkaavista tilanteista verkkotunnusrekisteriä hallinnoivalle viranomaiselle.

Voimassa: 5.9.2016 -

Asiasanat: Internet , Verkkotunnukset , Määräykset


Liitteet:

Verkkotunnusmääräys 68/2016 M [pdf, 87 KB]

Määräyksen 68 liite 1 - EPP-rajapintakuvaus [pdf, 1023 KB]

Määräyksen 68 perustelut ja soveltaminen [pdf, 953 KB]

LinkedIn Print