Määräys 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Julkaistu 15.07.2013 | Päivitetty 05.03.2018

Määräys koskee yleisen viestintäverkon osaksi liitettäviä kiinteistön sisäisiä viestintäverkkoja ja -järjestelmiä eli sisäverkkoja. Määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön, toimitilakiinteistön ja julkisen kiinteistön sisäverkkoihin mukaan lukien televisiolähetysten antennivastaanottoon omakotitaloissa.


Määräyksessä määrätään sisäverkkojen ja niiden tarvitsemien laitetilojen:

  • rakenteesta,
  • teknisestä laadusta, suorituskyvystä ja luotettavuudesta,
  • turvallisuudesta ja suojaamisesta,
  • tarkastuksista ja testauksista sekä
  • asiakirjoista eli dokumentoinnista.

Määräystä sovelletaan, kun uudisrakentamisessa kiinteistöön rakennetaan sisäverkko, kun sisäverkko uudistetaan tai kun olemassa olevaa sisäverkkoa kunnostetaan.

Voimassa: 1.2.2018 - (Määräys 65 C/2018)

Asiasanat: Internet , Puhelin , Radio , Televisio , Antenni , Jakelu , Kaapeli , Toimivuus , Verkot , Määräykset


Liitteet:

- Pientalon antenniopas
LinkedIn Print