Määräys 5 laivanvarusteiksi katsottavien radiolaitteiden tyyppihyväksyntävaatimuksista

Viestintäviraston määräys 5A/2002 on kumoutunut 1.1.2012 lailla radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 24 §:n muuttamisesta (1506/2011).

Laitteiden vaatimustenmukaisuus varmistetaan laivavarusteina laivavarustelain (1503/2011) mukaan.

Laista on poistettu Viestintäviraston toimivalta siltä osin kuin se kokee määräyksen antamista näiden radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta.

Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista 1015/2001

Laivavarustelaki 1503/2011

Asiasanat: Taajuudet , Määräykset

LinkedIn Print