Määräys 58 viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta

Julkaistu 26.04.2012 | Päivitetty 21.08.2015

Määräys koskee viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuuden, suorituskyvyn, luotettavuuden ja laadun mittaamista ja varmistamista. Määräyksessä on annettu tähän liittyen yleisiä kaikkiin yleisiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin sovellettavia velvoitteita sekä puhelinpalveluja, internetyhteyspalveluja ja televisiopalveluja koskevia erityisvaatimuksia. Lisäksi määräyksessä määritellään asiakaspalvelun laadun arviointiin käytettävät mittarit.

Määräyksessä määritellään myös yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvaa internetyhteyttä koskevat mittaus- ja todentamisvaatimukset sekä kuulo- ja puhevammaisille tarjottavien yleispalveluliittymien tekniset ominaisuudet.

Viestintäpalvelujen markkinointi ja ostopäätökset ovat pitkään perustuneet pääasiassa palvelun hintaan. Kuluttajavalintojen kasvavana perusteena kuitenkin on viestintäpalvelujen luotettavuus ja laatu. Määräyksen tavoitteena on varmistaa, että kuluttajaodotuksiin pystytään vastaamaan normaalioloissa. Tämä tarkoittaa, että pyritään varmistamaan käyttäjäkokemuksen laatu päästä-päähän koko palvelun tarjonnan ajan, riippumatta siitä, millä tekniikalla palvelu toteutetaan tai montako toimijaa palvelun toteuttamiseen osallistuu.Voimassa: 1.1.2015 - (Määräys 58 B/2014)


Asiasanat: Internet , Puhelin , Radio , Televisio , Asiakaspalvelu , Laajakaista , Liittymä , Nopeus , Toimivuus , Verkot , Yleispalvelu , Määräykset


Liitteet:

LinkedIn Print