Määräys 54 viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista

Julkaistu 14.05.2012 | Päivitetty 21.08.2015

Määräys koskee yleisten viestintäverkkojen ja -palvelujen toimivuuden, tietosuojan ja tietoturvan turvaamista normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Määräys asettaa teleyrityksille minimivelvoitteet muun muassa viestintäverkkojen ja -palvelujen toteutuksessa käytettyjen laitteiden tehonsyötön varmistamiselle, laitteiden ja yhteyksien varmistamiselle, laitteiden ja laitetilojen fyysiselle suojaamiselle sekä viestintäverkkojen synkronoinnille.

Määräyksen tavoitteena on varmistaa kuluttajien laajasti käyttämien viestintäpalvelujen (esim. matkaviestinpalvelun) toimivuus myös häiriötilanteissa. Kuluttajille viestintäpalvelujen toimintavarmuuden arviointi on vaikeaa ja viestintäpalvelujen markkinointi ja ostopäätökset perustuvat tavallisesti pääasiassa palvelun hintaan. Kuluttajilla on kuitenkin oikeus edellyttää, että heidän ostamansa viestintäpalvelut ovat tekniseltä laadultaan hyviä ja toimivia. Koska kuluttajilla ei ole juurikaan mahdollisuutta vaikuttaa ostamiensa viestintäpalvelujen toimintavarmuuteen eikä tietosuojaan tai -turvaan, on näistä huolehdittava määräysteitse.

Voimassa: 1.1.2015 -

Asiasanat: Internet , Puhelin , Radio , Televisio , Tietoturva , Teletoiminta , Tietosuoja , Toimivuus , Verkot , Viat ja häiriöt , Määräykset


Liitteet:


Muuta aiheeseen liittyvää:

LinkedIn Print