Määräys 53 teleyritysten tietojen säilytysvelvollisuudesta

Määräys koskee teleyrityksen tarjoamia viestintäpalveluita. Siinä kuvataan tunnistamis- ja muut tiedot, joita teleyrityksen tulee tallentaa viranomaistarpeita varten. Määräyksellä ei aseteta teleyrityksille velvoitetta tallentaa uutta tietoa.

Tarkoituksena on pidentää teleyrityksen jo nykyisellään omaa käyttöä varten tallennettujen tietojen säilytysaikaa. Omaa käyttöä varten teleyritykset saattavat tallentaa määräyksessä lueteltuja tietoja esimerkiksi asiakashallintajärjestelmiin, verkonhallintajärjestelmiin sekä verkon käyttötietoihin (esimerkiksi laskutustietoihin).

Voimassa: 1.1.2015 -

Asiasanat: Internet , Puhelin , Liittymä , Tietosuoja , Verkot , Määräykset


Liitteet:

LinkedIn Print