Määräys 43 viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta

Määräys koskee yleisten viestintäverkkojen ja niihin liitettyjen laitteiden ja viestintäverkkojen suojaamista ilmastollista alkuperää olevilta ja sähkölaitteistojen aiheuttamilta ylijännitteiltä ja ylivirroilta. Määräystä sovelletaan myös viranomaisverkkoihin siltä osin, kuin niillä voi olla vaikutusta yleisen viestintäverkon toimintaan.

Vaatimusten tarkoitus on estää viestintäverkkoa aiheuttamasta vaaraa ja parantaa viestintäverkon toimintavarmuutta.

Voimassa: 1.7.2015 -


Asiasanat: Puhelin , Toimivuus , Verkot , Määräykset


Liitteet:

LinkedIn Print