Määräys 32 yleisen puhelinverkon numeroinnista

Julkaistu 01.09.2011 | Päivitetty 20.12.2016

Määräys koskee numeroiden ja tunnusten käyttöoikeuksien myöntämistä. Määräyksessä määrätään, millaisia numeroita ja tunnuksia teletoiminnassa saa käyttää ja mihin tarkoitukseen. Määräyksessä määritellään myös menettelytapa, miten numeroa tai tunnusta haetaan.

Voimassa: 1.1.2017 - (Määräys 32 S/2016 M)


Asiasanat: Puhelin , Hätäliikenne , Liittymä , Numerointi , Verkot , Määräykset


Liitteet:

LinkedIn Print